הגישה הטכנית לעומת הגישה הכלכלית

Facebook

גישת הערך לעומת הגישה הטכנית

קיימות שתי גישות בהשקעות, גישת הערך הנקראת גם הגישה הכלכלית והגישה הטכנית הנקראת גם הגישה הפסיכולוגית.
גישת הערך מניחה שיש ערך לנכס כך שאם המחיר בבורסה נמוך ממנו שווה לקנות ואם הוא יקר יותר צריך למכור. הבעיה הראשונה עם גישת הערך היא שקשה להעריך את השווי האמיתי, למשל כיצד נעריך את הערך הכלכלי של שער הדולר כדי לדעת אם הוא זול או לא. גם במקרה של הערכת שוויה של מניה, אנליסטים שונים יתנו הערכות שונות לגמרי אם ישתמשו בשיטות הערכה שונות, הנחות שונות של שיעור הצמיחה העתידי ואפילו בגלל שימוש בשער היוון אחר.
הבעיה השנייה היא שגם אם ניתן להעריך את השווי האמיתי, הרי שבטווח הקצר המחיר בבורסה עשוי להיות שונה מאוד ממנו. בזמנים של עליות בבורסה, המדדים יכולים לעלות פי ארבע ויותר ובזמנים של מפולת לרדת ב-60% ויותר בלא שהשתנה הרבה ב"ערך האמיתי" של המניות.
לעומת גישת הערך, מי שפועל על פי הגישה הטכנית בונה על מגמות שוק ומניח שאם הבורסה עולה, היא כנראה תמשיך לעלות ואם היא יורדת, שהירידה צפויה להימשך. הגישה הטכנית מאפשרת לפעול ולהרוויח גם בטווח הקצר ולא רק לטווח ארוך. ניתוח טכני הוא גם כלי נהדר לקבלת החלטות וניהול סיכונים ובשימוש נכון הוא יכול להביא תועלת גדולה בהרבה מאשר מצב של המתנה לעליית שוק המניות כדי להרוויח. הגישה הטכנית עובדת טוב ומצליחה יותר כאשר יש מגמה ברורה ויכולה להתקשות להשיג תשואה בתקופות של דשדוש והתנהלות ללא כיוון.
חשוב לדעת מה אופי הפעילות של בית ההשקעות ואיך מתקבלות ההחלטות. רוב בתי ההשקעות פועלים על פי גישת הערך שעובדת, אם בכלל, לטווח ארוך בלבד.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע"מ, ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ"ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים.בועז אילון מספר רישיון 4786, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל' – 02-6251213כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*