Skip link

החכם האמיתי הוא השוק ולא אנחנו

Facebook

החכם האמיתי הוא השוק ולא אנחנו

משקיעים רבים מקבלים החלטות בצורה נבונה ועל סמך שיקולים הגיוניים, אבל לעתים התנהגות השוק אינה עומדת בקנה אחד עם ההיגיון. לדוגמה, בזמן ההתנתקות מעזה אנשים רבים היו משוכנעים שהממשלה תיפול או שהבורסה תתרסק בעקבות המהלך או שניהם יחדיו ועל כן הם היו מאוד פסימיים וצפו ששוק המניות יגיב למצב המדיני בירידות משמעותיות ומתמשכות. לאחר מהלך קצר של ירידות חזרה הבורסה לעלות בצורה חדה לשיאים חדשים וכל מי שההיגיון שלו הורה לו לצאת מהבורסה לא השתתף בחגיגה ומצא עצמו מחוץ לשוק ולא מרוויח או לחילופין חזר לשוק במחירים גבוהים בהרבה.

לעתים אנו קונים נכס ומחירו יורד. בהתחלה אנחנו סבלניים שכן הגיוני שמחירה של מניה עשוי לרדת וגם שערו של מטבע חוץ עשוי להיחלש באופן זמני. לאחר ירידה משמעותית אין אנו מאמינים שהירידה עשויה להימשך, וכתוצאה מכך משקיעים רבים מוצאים את עצמם מבצעים רכישות נוספות. ההיגיון העומד מאחורי החלטת הקנייה הוא שלא תיתכן ירידה נוספת במחיר המניה או בשער המטבע או לחלופין שאם נקנה כמות כפולה במחיר הנמוך תידרש לנו עלייה של מחצית ממה שהפסדנו כדי לעבור לרווח.
הרגשה שכזו הגורמת לקניות נוספות עלולה לעלות לנו ביוקר רב. עלינו להבין שמה שאנחנו חושבים ומעריכים אינו תמיד רלוונטי למה שיתרחש בפועל וכי הכוחות הפועלים בשוק שהביאו לירידת המחיר, עשויים להיות חכמים בהרבה מאיתנו כאשר קיבלו את החלטות המכירה שבעקבותיהן ירד המחיר.

משקיע חכם וזהיר לעולם לא ייאבק במחיר ולא יילחם בהפסד. סוחרת ידועה בשם לינדה ראשקר כתבה ש"המחיר הוא האמת היחידה". כוונתה הייתה שמשפטים כגון "לא יכול להיות שהמחיר ירד כל כך" או לחלופין "יעלה כל כך" אינם רלוונטיים לסוחר הרוצה להצליח.
כדי להיות משקיע נבון יש להכיר בעובדה שהידע שלנו על המחיר והיכולת שלנו לחזות מה יקרה למחיר מוגבלת ונמוכה מאוד. הכרה זו היא שמאפשרת גמישות וניידות גבוהה החשובה כל כך לעשיית רווחים.

תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש"מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע"מ" מנהלת. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ"ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד.כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*