היתרונות של השימוש באופציות-מאמר שני מתוך חמישה

Facebook

היתרונות של שימוש באופציות

הפעם נעסוק באופציית "קול" (call) ואופציית "פוט" (put). אופציית קול היא הזכות לקנות נכס מסוים במחיר קבוע ובזמן נתון בעתיד. אופציית פוט היא הזכות למכור נכס מסוים במחיר קבוע בזמן נתון בעתיד, למרות שהנכס לא בהכרח מצוי בידי המוכר.

אנחנו יכולים, לצורך הדוגמא, לקנות אופציית פוט על מדד המעו"ף, שמקנה לנו זכות למכור את מדד המעו"ף בעוד שלושה חודשים במחיר של 480 שקל. אם בעוד שלושה חודשים ירד מדד המעו"ף מתחת למחיר של 480, נקבל עבור האופציה את ההפרש בין 480 לבין מחיר המדד שישרור אז, נממש את זכותנו למכור את המדד במחיר הגבוה ונקבל את ההפרש.

תמורת קניית הזכות למכור את מדד המעו"ף, נשלם פרמיה כלשהי. בדוגמא שתיארנו, אם הסכום שנקבל ממימוש האופציה גבוה מן הפרמיה, משמעות הדבר שהרווחנו מן העסקה.

אם לעומת זאת מחיר מדד המעו"ף יעלה על 480 שקל בתום התקופה, הרי שנעדיף לא לממש את זכותנו למכור ונפסיד ("רק") את הפרמיה ששילמנו. בקניית אופציית קול, הדוגמא "מתהפכת" ואם נקנה אופציית קול על מדד המעו"ף במחיר של 480 שקל, הרי שנרוויח מעליית מחיר המעו"ף ולא מירידתו.

כתיבת אופציה היא הפעולה ההפוכה לרכישת אופציה. בניגוד למכירה "אמיתית", כותב האופציה מוכר אופציה שאינה ברשותו (מכירה בחסר) ובכך מאפשר לקונה האופציה למכור ("פוט") או לקנות ("קול") את הנכס, על פי תנאי האופציה.

לדוגמא, אם נכתוב באופציית "פוט" על מדד המעו"ף בשער 480 נקודות, ניתן לפלונית, קונת ה"פוט", את הזכות למכור את מדד המעו"ף במחיר 480. אם המדד במועד הפקיעה יהיה נמוך מ- 480, תממש פלונית את זכותה למכור ב- 480 ואנחנו, הכותבים, נאלץ לשלם את ההפרש בין המחיר של 480 לבין מחיר הנכס במועד זה.

תמורת הזכות שנתנו לפלונית הרוכשת, קיבלנו פרמיה מסוימת. אם ההפרש בין מחיר הנכס למחיר 480 ביום הפקיעה גבוה מן הפרמיה שקיבלנו, הרי שהפסדנו.

בשימוש באופציות גלומים יתרונות גדולים למשקיע. נמנה כמה מהיתרונות:

1. ניצול של כיוון השוק: כפי שתיארנו בדוגמא, השימוש באופציות, כמו השימוש בחוזים, מאפשר להרוויח מירידה במחיר הנכס, זאת להבדיל מרוב אפיקי ההשקעה בהם ניתן להרוויח רק מעלית מחירו. נוכל ליהנות מירידת מחיר המניה ולא רק מעלייתה, נוכל להרוויח מירידה בריביות באגרות חוב, אך לרוב, לא נוכל להרוויח מעלית הריבית ללא מכשירים פיננסיים.

2. הגדלת הסיכוי והקטנת הסיכון: כאשר מחליטים על השקעה מסוימת, נדרשת יכולת לחשב את הסיכון בהשקעה, מול פוטנציאל הרווח. כך למשל ניכנס להשקעה רק אם הסיכוי או יעד הרווח, גדולים מן הסיכון שאנחנו לוקחים. חישובים אלו צריכים להתבטא בתוכנית המסחר על פיה אנחנו מקבלים את החלטות הקניה והמכירה.

כאשר אנחנו עוסקים באופציות, תכונות אופציה הן כאלה שהרווח האפשרי יכול להיות גדול מאוד, לעומת הפסד שמוגבל לגובה הפרמיה. כלומר, הסיכון נמוך ביחס לסיכוי. רכישת אופציות תוך החלטות קניה נכונות (מציאת נקודת כניסה להשקעה) יאפשרו הגדלה משמעותית של הרווח הפוטנציאלי והקטנה של ההפסד האפשרי.

3. שימוש באסטרטגיות: שימוש בשילוב של שתי אופציות או יותר, לעיתים מסוגים שונים, קרוי אסטרטגיה. אם אנחנו חוזים התנהגות שוק מסוימת, נוכל לבנות אסטרטגיה שתתאים לתחזית. באופן פשטני ניתן לומר שבבניית האסטרטגיה נוכל להגביל את הסיכון שאנחנו מוכנים לקחת על עצמנו, תוך התחשבות ברווח שהיינו רוצים להשיג.

4. מינוף: מינוף משמעותו קניה ו/או מכירה של הנכס מספר רב של פעמים באמצעות אופציות. על ידי קניה/מכירה של הנכס מספר רב של פעמים בו זמנית, ניתן למנף את הרווח ו"להרוויח בגדול", במידה שתהיה תנועה חדה במחיר בכיוון שאותו אנחנו חוזים. השימוש באופציה מאפשר לנו "למנף" את ההשקעה תוך שמירה על רמת סיכון מסוימת והגבלתה.

המאמר השני מתוך סידרה של חמישה מאמרים על שוק הנגזרים

בועז אילון

הכותב הוא מנכ"ל תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ, חברה לניהול השקעות באמצעות מכשירים פיננסיים. כל האמור לעיל הנו בגדר דעה אישית של הכותב, מבוסס על ניסיונו האישי ואינו מהווה מחקר מדעי. אופציות וחוזים עתידיים מוגדרים בחוק כנכס בעל סיכון מיוחד. כל הפועל על פי הרשום לעיל עושה זאת על אחריותו בלבד.כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*