Skip link

השקעות מסורתיות לעומת השקעות אלטרנטיביות

Facebook

השקעות מסורתיות לעומת השקעות אלטרנטיביות

מהן השקעות אלטרנטיביות

ההגדרה המקובלת להשקעות אלטרנטיביות היא שהן מתנהגות שונה מהשקעות רגילות, כלומר ממניות ואיגרות חוב. במניות מחייכים כאשר השוק עולה ובוכים כאשר השוק יורד. איגרות חוב מרוויחות כאשר התשואות יורדות ומרוויחות פחות או אפילו מפסידות כאשר התשואות עולות.
השקעות אלטרנטיבית מתפתחות כבר יותר מיובל באמצעות קרנות גידור וקרנות נאמנות שהן "לכל מזג אוויר". כלומר, מטרתן של השקעות אילו היא לנסות להרוויח בכל מצב שוק או במילים אחרות "כשיורד גשם, לא כולם נרטבים". בין האסטרטגיות השונות הנמצאות בשימוש מנהלי ההשקעות האלטרנטיביות ניתן למצוא את "לונג שורט מניות", "ארביטראג' אג"ח להמרה", "ניהול חוזים" אסטרטגיות מונחות אירועים" ועוד רבות אחרות.

מידע נוסף על השקעות אלטרנטיביות

אחד ההבדלים בין חלק מהשקעות אלטרנטיביות למסורתיות הוא שבהשקעות אלטרנטיביות מבצעים ניהול דינמי של הסיכון לעומת השקעות מסורתיות בהן הראייה היא ארוכת טווח והגישה היא להמתין בסבלנות במצב של הפסד ואפילו מספר שנים.

כנסו לשמוע את הראיון עם נאדיה פפגאנס, אנליסטית ההשקעות האלטרנטיביות של מורנינגסטאר העולמית

  מהן השקעות אלטרנטיביות, למי הם מתאימות וכמה להחזיק- נאדיה פפגאנס
גברת פפגאנס טוענת גם שככל שמתבגרים יש להקטין מניות ולהגדיל השקעות אלטרנטיביות בחלוקת התיק הכוללת

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע"מ, ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ"ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים.בועז אילון מספר רישיון 4786, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל' – 02-6251213כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*