כיצד מתבצע ניהול התיק

Facebook

כיצד מתבצע ניהול התיק?

על מנת לייעץ או לנהל השקעות עבור לקוח, מחייב החוק בישראל קיומו של הסכם כתוב בין היועץ או מנהל התיק ובין הלקוח. הסכם זה מגדיר את כל התנאים הקבועים בחוק ואת ההגבלות והתנאים שנקבעו בין היועץ/מנהל והלקוח. בהסכם זה מגדירים את אופי התיק הרצוי בהתאם לצרכי המשקיע.
צרכי הלקוח משתנים מאדם לאדם, בין הפרמטרים שצריכים להילקח בחשבון נמצא את טווח ההשקעה, תכניותיו לעתיד הקרוב והרחוק, הקיף הנכסים הפיננסיים אשר ברשותו ופיזורם, וכמובן אופיו המיוחד של כל משקיע והתמודדותו עם סיכון.
לאחר שהובנו הצרכים וסוכמו דרכי ההשקעה ורמת הסיכון,נחתם הסכם ניהול בין הצדדים, והשלב הבא הוא פתיחת חשבון בבנק במיוחד עבור מטרה זו.
אתם פותחים חשבון מנוהל בבנק המיועד לניהול התיק בסניף שאתם תבחרו לפי המיקום הנוח לכם. החשבון הוא כמובן על שמכם ואתם חותמים על ייפוי כוח לתטא לפעול בחשבון. מדובר בייפוי כוח מוגבל, הוא מאפשר לבצע את כל הפעולות בתוך החשבון אבל לא להוציא ממנו כסף, לקחת הלוואות או כל פעילות אחרת שאינה קנייה, מכירה, הפקדה או שחרור מפיקדון, מימוש ניצול או המרה של ניירות ערך מטבע חוץ וכדומה
אתם יכולים למשוך סכומי כסף מהחשבון בהתאם לרמת נזילות התיק או להפקיד כספים נוספים לניהול בכל עת שתרצו ובתיאום עם צוות תטא על מנת שנוכל להתכונן בהתאם.כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*