כיצד קביעת אחוז מניות מרבי פוגעת בתשואת התיק

Facebook

כיצד קביעת אחוז מניות מרבי פוגעת בתשואת התיק

 

תיק מנוהל ורוב קרנות הנאמנות מוגבלות לשיעור חשיפה מרבי למניות. כדי להבין כיצד קביעה של האחוז המושקע במניות פוגעת בתשואה ניתן דוגמה מספרית:
תיק השקעות מושקע בשיעור של 50% במניות הבה נניח שהתשואה באיגרות החוב זניחה, כמו שקורה היום בשוק ההון ושתשואת התיק נובעת משינויים בשערי המניות.

אם השקענו 100,000 ש"ח והמניות עלו בשיעור של 20%, שווי התיק עלה ל-110,000 ₪. כדי שלא לחרוג מהמדיניות ימכור מנהל התיק מניות בכ-5,000 ₪ כדי להחזיר ל-50% מניות. ככל שהמניות יעלו בשיעור גבוה יותר יאלץ מנהל ההשקעות למכור יותר מניות. הרווח בסופו של דבר יהיה נמוך מחצי מהעלייה. לעומת זאת, מצב של ירידה בשערי המניות, נניח בשיעור של 20%, יוריד את שווי התיק ל-90,000 ₪. מצב כזה יאפשר לבית ההשקעות לרכוש מניות נוספות כדי להגיע שוב ל-50% וכל ירידה נוספת רק תגדיל את ההפסד.
בחישוב גס, תיק כזה של 50% מניות שבשנת 2009 שהושקע במדד ת"א 25, היה מניב תשואה של כ-32% במקום 37.5% שהם מחצית מעליית המדד. לחלופין, ירידת מדד המעו"ף בשנת 2008 בשיעור של 45% גרמה לתיק הפסד של כ-26% ולא 22.5% שהן מחצית מהירידה.
קביעת אחוז מניות מרבי בבתי השקעות מקטינה את הסיכון כאשר מרוויחים ומגדילה את הסיכון כאשר מפסידים. צורת תגובה כזו המותאמת לאחוז מניות קבוע תגרום לתיק ההשקעות להרוויח פחות במצב של עליות ולהפסיד יותר במצב של ירידות.
בתיק המוגבל ל-10% או ל-30% במניות התופעה חריפה פחות אבל הפגיעה עדיין קיימת. אם תיק ההשקעות גדול מספיק, ניתן להתגונן מהשפעה זו על ידי חלוקה לשני תיקים. האחד כולו במניות והשני כולו ללא מניות. בצורה זו גם ניתן למדוד טוב יותר את הביצועים אל מול התנהגות הנכסים הרלוונטיים להשוואה.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע"מ, ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ"ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים.בועז אילון מספר רישיון 4786, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל' – 02-6251213כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*