Skip link

תחזית של תטא ל-23 ביוני 2019

מדדי ארה"ב המובילים קרובים לשיא, ת"א 35 חיובי

תחזית ל-16 ביוני 2019

ת"א 35 חיובי אבל סובל מחולשה, שוקי ארה"ב נוטים לחיובי אבל עדיין אין אישור למגמה

ניתוח טכני למניית קומפיוג'ן

האם מחיר מניית קומפיוג'ן שווה קנייה ברמה הנוכחית?

תחזית של תטא ל-10 ביוני 2019

שווקי העולם עדיין במגמה לא ברורה

תחזית של תטא ל-2 ביוני 2019

המגמה ארוכת הטווח עדין לא התבהרה

תחזית של תטא ל-26 במאי 2019

התמונה טרם התבהרה ועדיין לא קבלנו אישור למגמת העלייה

תחזית של תטא ל-19 במאי 2019

התמונה והמגמה טרם התבהרו

תחזית של תטא ל-12 במאי 2019

שבירת השיאים אינה מובהקת והמגמה לא התבהרה עדיין. הסיכויים עדיין נוטים מעלה

תחזית של תטא ל-5 במאי 2019

אופטימיות בשווקי חו"ל, המצב הבטחוני בארץ עלול להעיב בימים הקרובים

תחזית של תטא ל-28 באפריל 2019

מדד ה SP500 בנקודה קריטית לקביעת כיוון השוק