מדד העוצמה- FORCE- ניתוח טכני

Facebook

מדד העוצמה  FORCE INDEX

מרגריטה טל
 מדד העוצמה Force Index (FRC)  פותח על ידי ד"ר אלכסנדר אלדר, אנליסט, סוחר ומרצה ידוע בקרב מנתחים טכניים.  העיקרון הטמון במדד העוצמה מאוד פשוט –  עוצמת המגמה נקבעת על ידי כיוון שינויי המחירים, גודל השינוי ונפח המסחר. מכלול של שלושת המרכיבים המיוצגים כערך מספרי או בצורה גרפית מאפשרים  להעריך ולמדוד את עוצמת השורים בעת עליית השוק ועוצמת הדובים בעת ירידת השוק.    אם מחיר הסגירה הנוכחי של נכס פיננסי גבוה ממחיר הסגירה הקודם אז העוצמה היא חיובית.  אם מחיר הסגירה הנוכחי נמוך ממחיר הסגירה הקודם אז העוצמה היא שלילית. ככל שההפרש בין מחירי הסגירה גדול יותר כך העוצמה גבוהה יותר. ככל שנפח המסחר גבוה יותר כך העוצמה גבוהה יותר .
ניתן להשתמש במדד העוצמה כפילטר  עצמאי, אך לפי דעתו של אלדר ומנתחים טכניים רבים אחרים כדאי להחליק את ערכי FRC באמצעות ממוצע נע לקבלת איתותים טובים יותר. כך, החלקה באמצעות ממוצע קצר (2-10 תקופות) עוזרת לתזמן טוב יותר כניסה וסגירה של פוזיציה.  החלקה באמצעות ממוצע נע ארוך (מ-13 תקופות ומעלה) תורמת לזיהוי שינויים במגמות על גרף המדד.
בגרף מדד העוצמה יכול להיות מיוצג  על ידי קו או עמודים. אזור מעל רמת ה-0  חיובי, ומתחת ל-0 שלילי.  הימצאות של המדד מעל רמת ה-0 מעידה על מגמת עלייה, ומתחת ל-0 על מגמת ירידה.
ערכים עולים של FRC ועמודים המצליחים לקבוע שיאים חדשים,  מעידים על המשך מגמת העלייה .  כל שפל חדש על גרף המדד מעיד על המשך מגמת הירידה.
force1
בגרף:  כל עוד השיאים של המחיר עולים ועמודי המדד עולים ונמצאים באזור חיובי הסיכוי להמשך המגמה גבוה. האיתות הראשון על היפוך המגמה מגיע כאשר עמודי מדד העוצמה יורדים מתחת לרמת ה-0 לאזור שלילי.   שימו לב, בגרף זה מדד העוצמה מיוצג על ידי עמודים.
כאשר נוצרת סטייה בין אינדיקציות של FRC  והמחיר, כלומר שינויים במחיר לא נתמכים על ידי שינויים מקבילים במדד העוצמה, גובר הסיכוי להיפוך המגמה. במקרה זה כדאי לצמצם את
הפוזיציה ואף לצאת ממנה.
force2
בגרף:  ניתן לראות מגמת ירידה במחיר נכס פיננסי.ה מחירים מצליחים לקבוע שפלים חדשים.  אך מדד FORCE לא מצליח לרדת לשפל חדש.  נוצרת סטייה בין אינדיקציות של המדד והמחיר.  הסטייה שנוצרה למעשה עזרה לנו לחזות בשינוי מגמה ולצאת מהפוזיציה בזמן.  שימוש לב, בגרף זה מדד העוצמה מיוצג על ידי קו.
נוסחת חישוב
כאשר:
FORCE INDEX (i) – ערך של עוצמת הבר הנוכחי
VOLUME(i) – נפח המסחר של הבר הנוכחי
MA(ApPRICE, N,i) – ערך ממוצע נע של הבר הנוכחי עבור n תקופות (יכול להיות ממוצע נע פשוט, ממוצע מוחלק, ממוצע אקספוננציאלי, או משוקלל)
ApPRICE – מחיר סגירה של הבר
N –  תקופת החלקה
MA(ApPRICE, N,i-1) – ערך ממוצע נע של הבר הקודם עבור n תקופות
שימוש במדד
כניסה לפוזיציית LONG
איתות קנייה נוצר בשוק עולה כאשר למדד   FRC יש ערך חיובי, כלומר כאשר עמודי (קו) המדד נמצאים מעל רמת ה-0 באזור החיובי.
כניסה לפוזיציית SHORT
איתות מכירה נוצר בשוק יורד כאשר מדד FRC  מקבל ערך שלילי, כלומר עמודי המדד על הגרף יורדים מתחת ל-0 לאזור שלילי.
לקבלת איתותים בטוחים יותר מומלץ מאוד לשלב בתכנית מסחר את מדד FORCE  עם מדד עוקב מגמה אחר. במקרה זה כניסה ויציאה מהפוזיציות נעשות רק כאשר מגיעים שני איתותים במקביל משני המדדים.
force3
בגרף: תכנית מסחר משלבת ממוצע נע פשוט ומדד העוצמה. נכנסים ויוצאים מפוזיציות רק כאשר איתותים מגיעים משני המדדים.   שימו לב, מצד אחד המתנה לאיתותים מעכבת תגובת הסוחר, אך מצד השני, מקבלים כניסות ויציאות יותר בטוחות.
תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע"מ, ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ"ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. 


כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*