מדד

Facebook

מדד

מדד הוא ממוצע משוכלל של מחירים. הוא עשוי למדוד את השינוי הממוצע במחירי מוצרים כגון "מדד המחירים לצרכן", את השינוי הממוצע במחירי מניות ת"א 25 כגון "מדד המעוף" או את השינוי הממוצע בשעריהם של איגרות חוב כגון מדד ה"תל בונד".

מדד תל אביב 25 (מדד המעו"ף)

מדד המניות המוביל של הבורסה, המתפרסם מאז 1992 (תחילה תחת השם "מדד המעו"ף"). המדד כולל את 25המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר, שנכללות בין 75 המניות הסחירות ביותר בבורסה. השיעור המינימלי של החזקות  הציבור במניות של המדד הנ"ל לחברות במדד הוא 20%, והשווי המינימלי של החזקות הציבור הוא 400 מיליון שקל.

המשקל המרבי של כל מניה במדד מוגבל ל-9.5%, כדי לצמצם את ההשפעה של תנודה במניה בודדת על המדד כולו. המדד מהווה גם נכס בסיס לאופציות הנסחרות בבורסה.

המדד מחושב מדי 30 שניות לכל אורך יום המסחר בבורסה, החל מהשעה 9.00 בבוקר. הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודש ינואר ובחודש יולי. מדד ת"א  25 החל להתפרסם בתאריך  1.1.1992 לפי בסיס של 100.

חברות המבצעות רישום כפול מניותיהן יכולות להצטרף למדד תוך 14 יום ממועד רישומן בתל אביב. זאת בתנאי ששווי השוק שלהן גבוה ב-10% משווי המניה ה-25 שבמדד ושמחזור המסחר היומי הממוצע שלה בחו"ל גבוה מ-300,000 דולר.

מדד תל אביב 75

מדד ת"א75  כולל את 75 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר, לאחר מניות ת"א 25, הנכללות בין 200 המניות הסחירות ביותר בבורסה. שיעור החזקות הציבור המינימלי לחברות במדד הוא 15%, והשווי המינימלי של החזקות הציבור הוא 400 מיליון שקל. הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודש פברואר ובחודש אוגוסט. מדד ת"א75  הבסיסי הוא 300 (זהה למדד ת"א 100 בתאריך 31.12.1998).

חברות המבצעות רישום כפול יכולות להצטרף למדד תוך 14 יום ממועד רישומן בתל אביב. זאת בתנאי ששווי השוק שלהן גבוה ב-10% משווי המניה ה-100 שבמדד ושמחזור המסחר היומי הממוצע שלה בחו"ל גבוה מ-100,000דולר.

מדד תל אביב 100

מדד ת"א 100 כולל את מניות ת"א25  ומניות ת"א75 . המדד החל להתפרסם ב-1.1.1992 לפי בסיס של 100. הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה,בתחילת ינואר ויולי. המדד מתעדכן מדי 30 שניות לכל אורך יום המסחר.

מדד מניות היתר

מניות שאינן כלולות במדד ת"א 100. כיום נסחרות בבורסה יותר מ-500 מניות יתר.

 

מדד יתר 50

מדד יתר 50, שהחל להתפרסם בינואר 2005, כולל את 50 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אחרי מניות ת"א 100.

שיעור החזקות הציבור המינימלי לחברות הנכללות במדד הוא 15%, והשווי המינימלי של החזקות הציבור הוא 40מיליון שקל. המניות חייבות להימנות על 200 המניות הסחירות

ביותר בבורסה. המשקל המרבי של מניה בודדת במדד מוגבל ל-15%. הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בתחילת ינואר ויולי. המדד מתעדכן מדי 30 שניות לכל אורך יום המסחר.

חברות המבצעות רישום כפול יכולות להצטרף למדד תוך 14 יום ממועד רישומן בתל אביב. זאת בתנאי ששווי השוק שלהן גבוה ב-10% משווי המניה ה-30 ממניות היתר ושמחזור המסחר היומי הממוצע שלהן בחו"ל גבוה מ-100,000 דולר.

 

מדד יתר 150

מדד המורכב מ-150 מניות "יתר" בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין 350 המניות הסחירות ביותר בבורסה. הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בתחילת ינואר ויולי.

 

מדד תל אביב נדל"ן 15

מדד ת"א נדל"ן 15, שהחל להתפרסם בינואר 2005, כולל את 15 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בענף "נדל"ן ובינוי", וכן בחברות השקעה שמרבית הכנסותיהן נובעות מתחום הנדל"ן.

 

שיעור החזקות הציבור המינימלי לחברות במדד הוא 15%,  והשווי המינימלי של החזקות הציבור הוא 80 מיליון שקל. המניות חייבות להימנות על 200 המניות הסחירות ביותר בבורסה. המשקל המרבי של מניה בודדת במדד מוגבל ל-15%. הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בתחילת ינואר ויולי. המדד מתעדכן מדי 30 שניות לכל אורך יום המסחר.

 

חברות המבצעות רישום כפול יכולות להצטרף למדד תוך 14 יום ממועד רישומן בתל אביב. זאת בתנאי ששווי השוק שלהן גבוה ב-10% משווי המניה ה-15 בתחום הנדל"ן ושמחזור המסחר היומי הממוצע שלהן בחו"ל גבוה מ-100,000 דולר.

 

מדד תל אביב פיננסים 15

מדד ת"א פיננסים 15, שהחל להתפרסם בינואר 2005, כולל את 15 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בתחום הפיננסים: מניות הנכללות בענפים "בנקים מסחריים", "בנקים למשכנתאות", "חברות ביטוח" ו"שירותים פיננסיים".

שיעור החזקות הציבור המינימלי לחברות במדד הוא 15%, והשווי המינימלי של החזקות הציבור הוא 80 מיליון שקל. המניות חייבות להימנות על 200 המניות הסחירות ביותר בבורסה. המשקל המרבי של מניה בודדת במדד מוגבל ל-15%. הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בתחילת ינואר ויולי. המדד מתעדכן מדי 30 שניות לכל אורך יום המסחר. חברות המבצעות רישום כפול יכולות להצטרף למדד תוך 14 יום ממועד רישומן בתל אביב.

זאת בתנאי ששווי השוק שלהן גבוה ב-10% משווי המניה ה-15 בענף פיננסים ושמחזור המסחר היומי הממוצע שלהן בחו"ל גבוה מ-100,000 דולר.

 

מדד תל-טק

מדד תל-טק מורכב ממניות של חברות עתירות טכנולוגיה מתחומי האלקטרוניקה, המחשבים, מדעי החיים וכן ממניות של קרנות הון סיכון וחברות השקעה שעיקר הכנסותיהן

או שוויין נובעים מתחומים אלה. המדד משוקלל, בדומה למדדי בורסה אחרים, על פי שווי שוק. השווי המינימלי הנדרש מחברה על מנת שתיכלל ב"תל-טק" הוא 80 מיליון ש"ח.

המשקל המרבי של מניה בודדת מוגבל ל-7.5%. זאת על מנת לצמצם את השפעת המניות ה"כבדות" על המדד. המדד מתעדכן ומתפרסם בסוף כל יום מסחר.

 

מדד תל-טק 15

מדד תל-טק 15 כולל את 15 מניות הטכנולוגיה הגדולות ביותר במדד "תל-טק". המדד תורם להגברת החשיפה של חברות הטכנולוגיה לציבור המשקיעים ומשמש גם Benchmark למנהלי תיקים וקרנות המשקיעים בתחום ההיי-טק. שיעור החזקות הציבור המינימלי לחברות במדד הוא 15% והשווי המינימלי של החזקות הציבור הוא 80מיליון שקל. המניות הנכללות במדד חייבות להימנות על 200 המניות הסחירות ביותר בבורסה. המשקל המרבי של מניה בודדת במדד מוגבל ל-9.5%. הרכב המדד מתעדכן  פעמיים בשנה, בתחילת ינואר ויולי. המדד מתעדכן מדי30 שניות לכל אורך יום המסחר.

חברות המבצעות רישום כפול יכולות להצטרף למדד תל-טק 15 תוך 14 יום ממועד רישומן בתל אביב. זאת בתנאי ששווי השוק שלהן גבוה ב-10% משווי המניה ה-15 במדד ושמחזור המסחר היומי הממוצע שלה בחו"ל גבוה מ-100,000 דולר.

 

מדד דאו ג'ונס

מדד של 30 המניות הגדולות בארה"ב שבו מרוכזות מניות תעשייה רבות.

מדד נאסד"ק

מדד של בורסה גדולה בארה"ב שבה מתבצע המסחר בצורה ממוחשבת. במדד זה ריכוז גבוה של מניות טכנולוגיה.

מדד אס אנד פי

מדד בארה"ב שבו יש ריכוז גבוה של מניות מתחום הפיננסים, בעיקר מניות של בנקים וחברות ביטוח.

מניות הן גם אפיק השקעה וגם מכשיר השקעה, זאת כיוון שניתן להשקיע ישירות במניות על ידי קנייה ישירה שלהן.

 

בית השקעות תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש"מיטב ניהול קרנות נאמנות (19988) בע"מ מנהלת". הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק בנכסים הנ"ל ועשוי להיות להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד.כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*