Skip link

מדוע חשוב שלא להפסיד הרבה גם אם משקיעים לאורך זמן

Facebook

למה חשוב שלא לרדת הרבה גם אם משקיעים לטווח ארוך

מדע הכלכלה ההתנהגותית הוכיח כבר כי קיימת אי סימטריה בין רווח להפסד. הכאב מהפסד משמעותי בהרבה מאשר ההנאה מהרווח באותו שיעור. כאשר השוק עולה ולכל אחד יש כמה חברים שהרוויחו יפה מצטרפים משקיעים רבים לחגיגה, שוכחים את הסיכונים ומדמיינים את הנסיעות לחו"ל והדירה החדשה והמאובזרת אליה יעברו או את הג'יפ החדש בו ייסעו מהרווחים שישיגו.

כאשר המניות יורדות בשיעור של 10% אף אחד לא מתרגש שכן כולנו מבינים ששוק יכול גם לרדת אז ממתינים לעלייה. בירידה של 20% חלק מהמשקיעים נשברים ומוכרים, חלק אחר מגיב רק אחרי ירידה של 25% ואז תיקון מעלה נותן תקווה למשקיעים רבים שהם יכסו עוד מעט את ההפסד. אבל אם המגמה שלילית זה רק עניין של זמן עד שהשוק מוצא את הסיבות הנכונות כדי להמשיך בירידה. בתסכול רב משקיעים נוספים מתייאשים ויוצאים וגל נוסף של נפגעים, הקשוחים יותר,  מוכר רק אחרי 40%, 45% ו-50% של ירידה. בשיא הירידה, סדר גודל של 50%, נשארים רק כ-20% מהמשקיעים ואז נכנס הכסף החכם והשוק עולה.
כאשר יצאנו, יש בעיה מתי לחזור למניות. משקיעים רבים חוזרים רק אחרי כמה שנים של עלייה כשהזיכרון  הכואב מההפסד כבר דעך והסיפורים של החברים על רווחים חוזרים להיות נפוצים.

לא רק הרגישות שלנו להפסד גורמת נזקים. אם נוצר הפסד גדול צריך אחר כך להרוויח הרבה יותר כדי לחזור לנקודת האפס. ירידה של 50% דורשת שיעור עלייה של 100% כדי לחזור לקרן. אחרי הנפילה של 2008 במדד המעוף, עלה מדד ת"א 25 ב-74% ב-2009, עוד 14% ב-2010, ירד בכ-18% ב-2011 והעלייה של 9% ב-2012 עדיין השאירה את המשקיעים עם הפסד של כ-3% לחמש שנים.

מי שמפסיד הרבה לא יכול לתקן בקלות. כדי להשיג רווח, צריך לא להפסיד ואפילו להרוויח כשכולם מפסידים ולהרוויח יפה כשכולם מרוויחים. בדרך זו משיגים תשואות גבוהות לאורך זמן.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע"מ, ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ"ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים.בועז אילון מספר רישיון 4786, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל' – 02-6251213כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*