מהם הגורמים המשפיעים על רמת הסיכון של תיק השקעות

Facebook

מה משפיע על רמת הסיכון של תיק השקעות מלבד קביעת שיעור מניות מרבי?

1. במצב של מפולת המניות הכבדות עשויות לרדת בכ-50% מערכן. מניות קטנות לעומת זאת עשויות לרדת ב70% או 80%. במפולת של שנת 2008 ירדו המניות הכבדות(מדד ת"א 25) משיא של 1248 לשפל של 592, ירידה של כ-52% ולעומתם ירד מדד היתר 120 מרמה של 1244 נקודות ל-310, ירידה של כ-.75%.
2. בעיית מדידת הסיכון בעייתית דווקא באיגרות החוב. דווקא הצד הסולידי של ההשקעה עשוי להיות מסוכן בלא שנהיה מודעים לכך. איגרות חוב קונצרניות עשויות לרדת בשיעורים ניכרים. לדוגמה, במהלך שנת 2008 ירדו שערי איגרות החוב בכ-35% בתקופה קצרה של שלושה חודשים. חלק מאיגרות חוב קונצרניות עוברות גם תספורות שונות כך שהמשקיעים מקבלים בחזרה רק חלק מהשקעתם או כלל לא.
3. אפילו השקעה באיגרות חוב ממשלתיות ארוכות עשויה להסב למשקיעים הפסד של עשרות אחוזים בטווח קצר זאת בגלל מנוף הזמן הקיים באיגרות חוב. אל תחשבו שקביעת אחוז המניות המרבי בניהול תיק השקעות אכן מגדירה את רמת הסיכון בצורה מהימנה.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע"מ, ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ"ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים.בועז אילון מספר רישיון 4786, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל' – 02-6251213כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*