Skip link

מניית אל על

Facebook

מניית אל על

 

מניית אל על לא מצטיינת בביצועים טובים זה תקופה ארוכה. מאז השיא שאליו הגיעה בתחילת 2006 ברמה של 395 נקודות ועד היום ירדה המנייה בכ-70%. אז מה בכל זאת מושך את צומת הלב במנייה זו?

הבה נתבונן בגרף:

elalmenaya

על הגרף ניתן לראות שהמנייה נמצאת ברצועת דשדוש ארוכה של כשנתיים. מאז סוף 2008 ועד היום המחיר נע בטווח שבין 65 ל-120 נקודות. הגישה הטכנית אומרת שכאשר רצועת דשדוש נפרצת לאחד הכיוונים אזי צפויה תנועה חדה בכיוון הפריצה. ככל שהדשדוש ארוך יותר, כך התנועה לאחר הפריצה צפויה להיות חדה יותר.

מי שרוצה לנסות ולתפוס את המהלך יכול לאסוף סחורה בתוך תעלת הדשדוש כאשר ככל שהמחיר קרוב יותר לרמות הנמוכות של התעלה הכניסה היא בטוחה יותר כי אז לא נפסיד הרבה עד רמת הסטופ בה נחתוך את ההפסד. את הסטופ ניתן למקם בשני רמות קריטיות של 80 ו-65 נקודות.
אם וכאשר תתרחש הפריצה של רמת ה-120 נקודות צפויה לבוא תנועה חדה כשהיעדים הם: ראשון ברמה של 170, שני – 200, ואחריהן 250 נקודות.

אם תתרחש פריצה של רמת ה-120 ואחריה שוב היחלשות אל מתחת לרמה זו, הדבר ככל הנראה יעיד על פריצת שווא ומה שנכון יהיה לעשות במצב כזה הוא להודות מהר בטעות ולהקטין משמעותית את ההחזקה במנייה.

בית השקעות תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש"מיטב ניהול קרנות נאמנות (19988) בע"מ מנהלת". הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ"ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד.

אני, ישראל ברקוביץ בעל רישיון מספר 9310 מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. בשנתיים האחרונות הנני משמש כמנהל אסטרטגיות המסחר של תטא 1.