Skip link

מניית בבילון – ניתוח טכני

Facebook
ניתוח מניית בבילון
ראשית אני רוצה להדגיש שהניתוח מתייחס למצב העכשווי של המנייה. המניה תלויה בהפניות של גוגל אליה, ולכן במידה וגוגל תחליט להפסיק להפנות אליה המנייה יכולה להתרסק. ולחילופין, אם גוגל תחליט להפנות אליה המנייה תזנק עוד. זה לא עניין של פסיכולוגיה של קונים- מוכרים אלא של החלטות גוגל. החוזה בין גוגל לבבילון מסתיים ב 11/2013.
בדצמבר האחרון נפרצה נקודת תמיכה חשובה ברמת 2,800 נקודות. מאז המנייה לא הצליחה לעלות חזרה לשם.
בשבוע שעבר החברה פרסמה דוחות חיוביים מאוד. למרות זאת, המנייה צללה מטה. דבר זה ממחיש את התנודתיות שבמנייה ואת חוסר אמון המשקיעים.
בימים האחרונים המנייה שברה את קו 2,100 נק'. זה מראה על חולשה רצינית ויכול להיות שהיא תרד אל 1700 נק'. ירידה רצינית ביותר .
לכן, אם המנייה תמשיך בירידות, כדאי למכור אותה. יש לשים סטופ שניים-שלושה אחוזים מטה ואם הוא נפרץ, למכור אותה.
יש לעקוב אחרי ההתפתחויות. בהצלחה!
bbilon
הגרף באדיבות בורסה גרף, תוכנה לניתוח טכני
תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש"מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע"מ מנהלת". הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ"ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד.  אני, הדס בן דב, בעלת רישיון מספר 11023  מצהירה בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד.


כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*