Skip link

מניית בנק אוף אמריקה – ניתוח טכני

Facebook

מניית בנק אוף אמריקה – ניתוח טכני

מניית הבנק ירדה בכ-60% בשנת 2008. מתחילת 2009 ועד סוף של 2010 המנייה נסחרה בתנודתיות של כ-30-40% אך סגרה בסופו של דבר ללא שינוי. כפי שרואים על הגרף, המנייה נעה בטווח שבין 10 ל-20 דולר בשנתיים האחרונות והירידה ממחיר של 20 ל-10 נראת כתיקון בלבד לפני המשך עליות. מכיוון שכך, בטווח הקצר והבינוני קשה מאוד לקבוע את כיוונה של המניה מבחינה טכנית אבל סביר שבטווח הארוך המנייה תעלה ואפילו עד הרמה בה הייתה בטרום המשבר. מי שרוצה להיות בטוח יותר שהתחדשה מגמת העלייה צריך להמתין לפריצה והתבססות מעל 20.

bankofamerika

תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש"מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע"מ מנהלת". הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ"ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד.
אני, ישראל ברקוביץ בעל רישיון מספר 9310 מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. בשנתיים האחרונות הנני משמש כמנהל אסטרטגיות המסחר של תטא.כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*