Skip link

ניהול הסיכון במסחר

Facebook

ניהול הסיכון במסחר

 

למשקיעים רבים נדמה שהם יודעים לסחור והם מרוויחים כסף כאשר הם משקיעים במניות בשוק מניות עולה, אך יש לדעת לבצע השוואה נכונה של הביצוע. משקיע במניות צריך להשוות את הרווחים שהשיג לביצועי כלל המניות. רווח של 100% ייחשב עלוב אם באותה התקופה שוק המניות עלה ב-200%.

משקיעים שהיו בודקים באופן מפוכח ואובייקטיבי את שיעורי הרווח שהשיגו היו מגלים להפתעתם  שהיציאות והכניסות שלהם לשוק במטרה לנצל את התנודות בו, גרמו בפועל להקטנת שיעורי הרווח.

במצב של ירידות שערים בשוק המניות יש לבצע השוואה דומה. משקיע במניות שהפסיד פחות מכלל המניות הוא זה שקיבל החלטות נבונות.

לעתים כאשר ההפסד גדול המשקיע, מתוך צורך פסיכולוגי שלא לקבע הפסד, הופך ל"משקיע לטווח ארוך" ולמרות שבעבר החזיק מניה למספר ימים בודדים, הפסד משמעותי יגרום לו לחשוב על עצמו כ"רץ למרחקים ארוכים" תוך המתנה להתאוששות.

המצב שונה באופן מהותי כאשר סוחרים באופציות ובחוזים עתידיים. במקרים אלו יש לבחור את כיוון תנועת המחיר במטרה להשיג תשואה חיובית גם בירידות ולא רק בעליות. מסחר שכזה שקול לביצוע טוב יותר מהמדד אליו מתייחסים, כך שלהשיג תשואה של 10% שקול להשגת רווח מעל 10%מעליית מדד היחס – יעד קשה מאוד להשגה.

הניסיון מראה כי יותר מ-95% מפסידים כסף במסחר בחוזים. לעומתם רק קבוצה קטנה של מקצוענים במסחר משיגים רווחים שאותם הפסידו עמיתיהם.

כדי להפוך למשקיע מוצלח יש לצבור ניסיון רב במסחר, לפתח שיטות ותכניות מסחר טובות הכוללות בין השאר ניהול זהיר ומחושב של הסיכון.

הדבר החשוב ביותר בניהול הסיכון הוא לא להפסיד כסף רב. אפילו משקיע טוב שיסכן שליש מכספו בכל עסקה עשוי להפסיד בעסקה הראשונה. הפסד כזה יותיר אותו עם שני שלישים מכספו והעסקה הבאה בסכום דומה תגרום לו כבר לסכן מחצית מכספו. במצב כזה הפחד למחיקת הכסף חזק מאוד וגורם למשקיע לשיבוש בשיקול הדעת ולהפסדים נוספים.

מצב של רווח בעסקאות הראשונות גורם לשיבוש שיקול הדעת, אך מסוג אחר. תחושת הביטחון לאחר הצלחה והשגת רווח גורמת למשקיעים מתחילים להרגיש שהם מבינים ויודעים וכתוצאה מכך הם לוקחים סיכונים גבוהים ומתנהגים בחוסר זהירות. גם במקרה כזה עלול המשקיע שהתחיל ברגל ימין למצוא את עצמו ללא הכספים שהחל לסחור בהם.

בעלי הניסיון יגבילו מאוד את הסכום שהם מסכנים בעסקה בודדת, כך שלא יגדל מאחד חלקי עשרים מההון המיועד למסחר. גם כמה הפסדים בתחילת הדרך לא יגרמו להם לאבד את הראש.

 

 

תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות שמיטב ניהול קרנות נאמנות (19988) בע"מ מנהלת. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני המנכ"ל של תטא ומנהל התיקים הראשי שלה בעשר השנים האחרונות ( רישיון מספר 4786 ). בעבר שימשתי כסוחר (מבצע) בבורסה לניירות ערך,יועץ השקעות ויועץ מרחבי בבנק. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות.  בועז אילון