ניתוח טכני – המחזור מדדהחיובי ומדד המחזור השלילי

Facebook

ניתוח טכני – מדד המחזור החיובי ומדד המחזור השלילי

ניתוח טכני – מדד המחזור החיובי (Positive Volume Index)
ומדד המחזור השלילי (Negative Volume Index)
לחיזוי כיוון השוק

העיקרון הטמון במדדי PVI ו-NVI הוא שמחזורי המסחר עולים כאשר הציבור נכנס לשוק ויורדים כאשר הקהל הרחב יוצא ממנו, באותו הזמן המקצוענים תופסים את הפוזיציות ובלי הרבה רעש עושים את הכסף החכם. מדד המחזור החיובי (Positive Volume Index) למעשה משקף את הפעולות של הציבור הרחב והלא מקצועי בבורסה. לעומתו מדד המחזור השלילי (Negative Volume Index) משקף את ההתנהגות של המקצוענים בשוק.

בחישוב מדד PVI נלקחים בחשבון רק אותם הימים שבהם מחזור המסחר של הנכס עולה ביחס ליום הקודם. כך, ערכו של PVI יגדל רק כאשר המחזור ביום הנוכחי גדל ביחס ליום הקודם. ערכו של המדד NVI יגדל כאשר מחזור המסחר של הנכס ירד בהשוואה ליום הקודם.

חישובי מדד PVI
אם מחזור המסחר של היום גבוה יותר מזה של היום הקודם:

pvi

כאשר
C – מחיר הסגירה של היום
Cy – מחיר הסגירה של היום הקודם
אם המחזור של היום קטן או שווה למחזור של אתמול PVI לא משתנה.
חישובי מדד NVI
כאשר
C – מחיר הסגירה של היום
Cy – מחיר הסגירה של היום הקודם
אם המחזור של היום גדול או שווה למחזור של אתמול NVI לא משתנה.

nvi

בתמונה מוצגים גרפים שבועיים של NVI, PVI ומדד דאו ג'ונס בתקופה של 4 שנים. הקטעים בגרף מסומנים כשוריים או דוביים בהתאם למיקום הממדים ביחס לממוצע ארוך 52 שבועות. השוק מוגדר כ"דובי" כאשר שני המדדים נמצאים מתחת לממוצעים הארוכים שלהם, השוק "שורי" כאשר אחד המדדים מעל הממוצע ו"מאוד שורי" כאשר שני המדדים נמצאים מעל הממוצע.

03-4
בטבלה מוצגים נתוני PVI ו-NVI בתקופה 1941-1975 מספרו של נורמן פוסבק "Stock Market Logic". ניתן לראות שמדד NVI מצליח לזהות בסבירות גבוהה יחסית את התקופות בהן השוק שורי (כאשר NVI מעל הממוצע הארוך שלו). לפי נורמן פוסבק כאשר NVI נמצא מעל הממוצע שלו הסבירות לשוק שורי כ-95%. כאשר NVI מתחת לממוצע שלו הסבירות לשוק דובי היא כ-50%. לכן, NVI יעיל יותר כמדד לשוק שורי. לעומתו מדד PVI יעיל גם בזיהוי שוק שורי (כאשר PVI מעל הממוצע הארוך שלו) וגם לזיהוי שוק דובי (כאשר NVI מתחת לממוצע).

מדד מדד ביחס לממוצע השנתי מדד סבירות לשוק שורי סבירות

לשוק דובי

NVI מעל הממוצע 95% 4%
PVI מעל הממוצע 79% 21%
NVI מתחת לממוצע 47% 53%
PVI מתחת לממוצע 33% 67%

 

04-4

בתמונה: קביעת כיוון של השוק באמצעות PVI ו- NVI בשוק המעו"ף מסוף 2004 ועד אפריל 2011כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*