Skip link

ניתוח טכני על החיזוי הכלכלי – חלק ג

Facebook

ניתוח טכני על החיזוי הכלכלי – חלק ג

 

במאמר קודם ניתוח טכני על החיזוי הכלכלי – חלק ב ניתחנו את שוק העבודה האמריקני ואת קצב ההתאוששות שלו מבחינת רמת האבטלה לאחר המשבר הנוכחי לעומת משברים קודמים. נתון כלכלי חשוב נוסף הקשור לשוק העבודה הוא אחוז איבוד המשרות הלא חקלאיות שנמדד על פי השינוי במספר המועסקים. ככל שקצב איבוד המשרות גדל כך אנו מצפים שאחוז האבטלה יעלה. בדו"ח האחרון שהתפרסם ניגרעו 54 אלף משרות  ואכן שיעור האבטלה עלה מ 9.5% ל 9.6%.

בגרף המוצרף ניתן לראות את אחוז איבוד המשרות מתחילת המשבר הנוכחי (גרף אדום) ועד היום בהשוואה למה שהיה במשבר ההייטק ( גרף ירוק) ובהשוואה לקצב הממוצע שהיה במשברים קודמים בשנים 1995-2000.

hizoycalcli

בקלות ניתן להבחין שאיבוד המשרות במשבר האחרון היה גדול בפי 3 לעומת משברים קודמים. עובדה זו מצביעה על עוצמתו של משבר זה. עובדה מעניינת היא שפרט לקריסתם של בתי השקעות ובנקים גדולים שגרמו לאיבוד של לא מעט משרות חלק גדול של הירידה נובע מכך שחברות רבות ניצלו את המשבר כדי להתייעל ופיטרו עובדים רבים.

מבחינת הגרף אפשר לראות שהירידה במשרות אכן נבלמה אך רחוקה הדרך מלזהות מהלך התאוששות אמיתי. אם אכן השפל באיבוד המשרות שנקבע לפני כ-6 חודשים לא יישבר כלפי מטה ונראה שינוי כלפי מעלה בכיוון יהיה אפשר להניח שהכלכלה אכן במגמת שיפור ושחברות חזרו לגייס עובדים. עובדה כזה תאותת על ההתאוששות המיוחלת בצמיחה.

מאמר זה נכתב ע"י אבירם ברדוגו, מנהל אסטרטגיות מסחר בתטא 1 בית השקעות
בית השקעות תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש"מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע"מ מנהלת". הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק בנכסים הנ"ל ועשוי להיות להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד.