Skip link

צמיחתן של ההשקעות האלטרנטיביות

Facebook

צמיחת ההשקעות האלטרנטיביות

נכתב ע"י: יקיר בן סעדון

 

המתאם הנמוך של ההשקעות האלטרנטיביות עם שוקי המניות תורם לפיזור גדול בתיק ובכך מביא להפחתת התלות של התיק בשווקים ולהקטנת התנודתיות שלו.

בסקר של Morningstar & Barron's שפורסם על השקעות אלטרנטיביות של מוסדיים ויועצי השקעות בארה"ב ב- 2013-2014  ניתן לראות כי, "יועצי השקעות ומוסדיים רואים בגיוון ובמתאם הנמוך עם השוק את התועלת הראשונית בהשקעות אלטרנטיביות".

חלקן של השקעות אלטרנטיביות בתיקי ההשקעות של מוסדיים ובקרב יועצי השקעות עלה בשנים האחרונות. אפשר לראות שכ- "60%  מיועצי ההשקעות הקצו במהלך שנת 2013 בין 6% ל-20% להשקעות אלטרנטיביות וכ-18% מהמוסדיים הקצו יותר מ-40% להשקעות אלטרנטיביות" זאת על פי נתון חשוב שפורסם בסקר על השילוב של השקעות אלטרנטיביות בתיקים ע"י יועצים ומוסדיים.

בהשקעות אלטרנטיביות יש מגוון רחב של אסטרטגיות כמו ניהול חוזים ואופציות, לונג שורט מניות, לונג שורט אג"ח, ארביטראז' אג"ח להמרה וכ'ו. באותו סקר מצויין כי "אסטרטגיות לונג שורט מניות ואג"ח המשיכו להיות דומיננטיות בהקצאות ההשקעות האלטרנטיביות של היועצים והמוסדיים ב-5 שנים האחרונות וזכו לחשיבות גדולה בשנת 2013 בהשוואה לשנים קודמות".

כיום גם משקיעים פרטיים יכולים להיחשף להשקעות אלטרנטיביות דרך תעודות סל, ETF's וקרנות נאמנות. גם יועצי השקעות  וגופים מוסדיים מעדיפים להיחשף להשקעות אלטרנטיביות בדרכים הללו "יועצים רבים מחשיבים את קרנות הנאמנות כאפשרות העיקרית לחשיפה להשקעות אלטרנטיביות וכנ"ל גם המוסדיים שעושים שימוש נרחב יותר בקרנות הנאמנות למטרת השקעות אלטרנטיביות" מציינים בסקר של-Morningstar & Barron's  .

לסיכום, מה שהיה נחלת גופים מוסדיים ואנשים אמידים בלבד היום הוא נחלת הכלל, למשקיעים פרטיים יש היום את האפשרות להביא לפיזור יעיל של תיק ההשקעות שלהם תוך שילוב השקעה בנכסים מגוונים שאינם תלויים בהכרח האחד בשני.

 

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ"ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל' – 02-6251213כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*