Skip link

תחזית של תטא ל-15 באוקטובר 2019

דשדוש זמני – השווקים בארץ ובחו"ל עדיין לא פרצו כלפי מעלה

תחזית של תטא ל-6 באוקטובר 2019

לקראת סוף השבוע נראה כי הסיום הסתיים בשווקי חו"ל, ציפייה לעליות גם בארץ

תחזית של תטא ל-2 באוקטובר 2019

ת"א 35 נכנס לרצועת יציבות אבל סך הכול חיובי חלש. ארהב מתקשה באופן זמני בשבירת שיאים

תחזית של תטא ל-22 בספטמבר 2019

השווקים מתקשים לשבור שיאים חדשים אבל זה כנראה רק ענין של זמן שכן אין סימנוים להיפוך המגמה לשלילית

תחזית של תטא ל-15 בספטמבר 2019

שוקים חיוביים, ארה"ב לפני שבירת סיאים חדשים בקרוב

תחזית של תטא ל-8 בספטמבר

אס אנד פי לקראת פריצת ההתנגדות ב-2940 והמשך עלייה. ת"א 35 מראה חולשה אבל חיבי

תחזית של תטא ל-1 בספטמבר 2019

למרות ההרגשה של חוסר כיוון ועצבנות השוקים חיוביים ויש לצפות להמשך עלייה

תחזית של תטא ל-25 באוגוסט 2019

השוקים עצבניים אבל המבנה בארץ ובחו"ל נותר חיובי

תחזית של תטא ל-18 באוגוסט 2019

אנחנו בדרך למעלה בארץ ובחו"ל למרות הירידות החדות של השבועיים האחרונים

תחזית של בועז אילון ל-12 באוגוסט 2019

השווקים בדרך חזרה למעלה