תחזית של תטא ל-16 בדצמבר 2018

שוקי ארהב קרובים לשבירת שפל נמוך יותר שיגדיל את הסיכויים למגמה שלילית

תחזית של תטא ל-9 בדצמבר 2018

המבנה בארה"ב עדיין חיובי למרות העצבנות והירידות אבל זה עשוי להשתנות בקרוב

תחזית של תטא ל-2 בדצמבר 2018

המדדים באירופה נמצאים בירידה מתחילת השנה ואילו מדדי ארה"ב בתשואה חיובית בעקבות העליות האחרונות.

תחזית של תטא ל-25 בנובמבר 2018

כל המדדים החשובים נמצאים בתשואה שלילית מתחילת השנה אבל עדין אין אישור לשינוי המגמה לשלילית

תחזית של תטא ל-18 בנובמבר 2018

אירופה שלילית ארה"ב ות"א 35 חיוביים

תחזית של תטא ל-11 בנובמבר 2018

השוק חיובי עם סימני אזהרה

תחזית של תטא ל-4 בנובמבר 2018

המבנה חיובי אבל עליית התשואות היא סימן אזהרה

תחזית של תטא ל-28 באוקטובר 2018

השוקים חלשים אבל עדין אין אישור לשינוי מגמה לשלילית

תחזית של תטא ל-21 באוקטובר 2018

השווקים בארהב ובארץ חיוביים באירופה המצב נראה אחרת

תחזית של תטא ל-14 באוקטובר 2018

ירידות חדות בשווקי העולם אבל עדיין אין אישור לשינוי מגמה