Skip link

תחזית של תטא ל-23 ביוני 2019

מדדי ארה"ב המובילים קרובים לשיא, ת"א 35 חיובי

תחזית ל-16 ביוני 2019

ת"א 35 חיובי אבל סובל מחולשה, שוקי ארה"ב נוטים לחיובי אבל עדיין אין אישור למגמה

תחזית של תטא ל-10 ביוני 2019

שווקי העולם עדיין במגמה לא ברורה

תחזית של תטא ל-2 ביוני 2019

המגמה ארוכת הטווח עדין לא התבהרה

תחזית של תטא ל-26 במאי 2019

התמונה טרם התבהרה ועדיין לא קבלנו אישור למגמת העלייה

תחזית של תטא ל-19 במאי 2019

התמונה והמגמה טרם התבהרו

תחזית של תטא ל-12 במאי 2019

שבירת השיאים אינה מובהקת והמגמה לא התבהרה עדיין. הסיכויים עדיין נוטים מעלה

תחזית של תטא ל-5 במאי 2019

אופטימיות בשווקי חו"ל, המצב הבטחוני בארץ עלול להעיב בימים הקרובים

תחזית של תטא ל-28 באפריל 2019

מדד ה SP500 בנקודה קריטית לקביעת כיוון השוק

תחזית של תטא ל-21 באפריל 2019

נטייה למגמה חיובית אבל רק שבירת שיא תטה את הכף לכיוון החיובי