Skip link

תחזית של תטא ל-18 באוגוסט 2019

אנחנו בדרך למעלה בארץ ובחו"ל למרות הירידות החדות של השבועיים האחרונים

תחזית של בועז אילון ל-12 באוגוסט 2019

השווקים בדרך חזרה למעלה

תחזית של בועז אילון ל-4 באוגוסט 2019

בשבוע החולף התרחש תיקון במדדי חו"ל אך המגמה חיובית

תחזית של בועז אילון ל-28 ביולי 2019

עוצמה מפתיעה במדד ת"א 35 הסיכויים לשבירת שיא כול הזמנים בעתיד הקרוב גדלו

תחזית של בועז אילון ל-21 ביולי 2019

ת"א 35 חיובי אבל סובל מחולשה מתמשכת. שוקי ארה"ב חיוביים

תחזית של תטא ל-14 ביולי 2019

שוקי המניות חיוביים. חולשה יחסית בת"א 35 למרות שגם אצלנו התמונה חיובית

תחזית של תטא ל-7 ביולי 2019

האם השווקים יחזרו לרדת בקרוב?

תחזית של תטא ל-30 ביוני 2019

ת"א 35 חיובי ותבנית של פסגה משולשת בs&p

תחזית של תטא ל-23 ביוני 2019

מדדי ארה"ב המובילים קרובים לשיא, ת"א 35 חיובי

תחזית ל-16 ביוני 2019

ת"א 35 חיובי אבל סובל מחולשה, שוקי ארה"ב נוטים לחיובי אבל עדיין אין אישור למגמה