Skip link

תחזית של תטא ל-8 בדצמבר 2019

ת"א 35 קרוב לשבירת שיא כול הזמנים ומדד האס אנד פי צפוי לשבור שיא כבר השבוע

תחזית של תטא ל-1 בדצמבר 2019

ת"א 35 קרוב מאוד לשיא כול הזמנים והאס אנד פי כרגיל בשיא

תחזית של תטא ל-24 בנובמבר 2019

צפוי תיקון קל לאור כתבי האישום לנתניהו

תחזית של תטא ל-17 בדצמבר 2019

ת"א צפוי לשבור השבוע שיא של 4 שנים. אס אנד פי בשיא כל הזמנים

תחזית של תטא ל-10 בנובמבר 2019

אס אנד פי 500 בשיא כול הזמנים, ת"א 35 חלש באופן יחסי אבל עומד לשבור שיא של 4 שנים בשבועות הקרובים ואת שיא כול הזמנים תוך כמה חדשים

תחזית של תטא ל-3 בנובמבר 2019

ארצות הברית בשיא כול הזמנים, ת"א 35 לא מאוד רחוק משם

תחזית של תטא ל-27 באוקטובר 2019

ת"א 35 צפוי לשבור שיא של 4 שנים ובארצות הברית אנו צפויים לראות בקרוב שיאי כול הזמנים

תחזית של תטא ל-22 באוקטובר 2019

בשבוע האחרון מדד ת"א 35 פרץ את רצועת הדשדוש, האם נראה בקרוב תנועה חזקה כלפי מעלה?

תחזית של תטא ל-15 באוקטובר 2019

דשדוש זמני – השווקים בארץ ובחו"ל עדיין לא פרצו כלפי מעלה

תחזית של תטא ל-6 באוקטובר 2019

לקראת סוף השבוע נראה כי הסיום הסתיים בשווקי חו"ל, ציפייה לעליות גם בארץ