Skip link

תחזית של תטא לשנת 2016

Facebook

תחזית של תטא לשנת 2016
בעז אילון

מדד ת"א 25, מחיר אחרון: 1528.74

פער הארביטר'ג עומד על אפס והוא מרמז על התנהלות מדד ת"א 25 ללא שינוי משמעותי ביום המסחר הראשון של שנת 2016. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה דומה והם מבטאים מדד של 1528.08.

להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2015:

מדד ת"א 25     –     4.57%
ת"א 75        –         5.99%-
מדד היתר 50   –      21.35%

להלן גרף מדד ת"א 25 לשלוש השנים האחרונות

נקודת ההנחה היא שהשוקים שליליים למרות שלא קבלנו אישור לשינוי המגמה לשלילית שיתקבל אם יישבר שפל נמוך מ-15,370 אליו הגיע הדאו בירידות של אוגוסט.
בהנחה שת"א 25 במגמת ירידה, העלייה הנוכחית צפויה להיעצר ברמת ה-1570 לכל היותר לפני חזרה למסלול של ירידת מחיר.

מה צפוי לקרות למדד ת"א 25 ב-2016?

הירידה הצפויה אמורה להתרחש באיטיות ובהדרגה ולא חדה ותוך בהלה כמו ב-2008. הירידה המשמעותית יותר צפויה להתרחש רק במחצית השנייה של 2016 שכן ייקח זמן למשקיעים להפנים שהמגמה אכן השתנתה. לפיכך, התחזית היא ירידה ל-1340 עד סוף יוני 2016 ורק במחצית השנייה של 2016 צפויים להתגבר הירידות כך שיעד המחיר הוא 1100 עד סוף 2016. ברבעון או במחצית הראשונה של שנת 2017 צפויה הירידה להמשיך אפילו עד מדד 900 וזוהי בערך רמת המחיר שבה צפוי היפוך שוב לשוק חיובי.

מדד האס אנד פי 500, שער אחרון 2044

להלן התשואה של מדדי חו"ל העיקריים מתחילת השנה:

גרמניה-דקס            10.02%
ניקיי ביפן                9.07%
צרפת- קאק             9.05%
נאסדק   100            8.58%
נאסדק                     5.94
אס אנד פי 500        0.69-
דאו ג'ונס                2.29%-
פוטסי- בריטניה      4.67%-

להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות


ההנחה היא שהשוקים שליליים וככל שעובר יותר זמן ללא שבירת שיאים חדשים הסיכוי לקבלת אישור לירידות הולך וגדל. אם ישבר שיא חדש יהיה זה אישור לכך שהמגמה אינה שלילית עד להודעה חדשה אבל אם לא ייפרץ השיא הקודם ברמת ה-2135 נקודות והמדד יחזור לרדת, רק שבירת השפל ברמת ה-1867 תאשר את מגמת הירידה לשנה –שנה וחצי הקרובות.
במצב שהמגמה שלילית, לא סביר שהאס אנד פי יעלה גבוה מ-2,100 ולכן אם יהיו עליות הם לא אמורות להיות יותר מ-3%.
התחזית היא ירידה למחיר של 1850 נקודות עד יוני 2016 וירידה ל-1550 עד סוף 2016. רק במחצית הראשונה של שנת 2017 אמורה הירידה להגיע לשפל שלפני תחילת העליות כאשר רמת השפל צפויה להיות 1200 נקודות בערך.

שער השקל דולר, מחיר אחרון 3.8889

להלן גרף של שער הדולר שקל לשלוש השנים האחרונות

לדולר בארץ יש כיוון ברור אחד והוא ירידה. את שנת 2015 סגר הדולר בירידה מזערית של 0.19% אחרי הראלי של המחצית השנייה של 2014. הסיבות לירידה הן שהדולר בעולם עושה סימנים שהמגמה התהפכה ולאחר 8 שנים של התחזקות הדולר בעולם, נראה כי מתחיל תהליך של החלשות. הסיבה המשמעותית יותר היא שקיים עודף של דולרים בארץ שגורם ללחץ כלפי מטה. השיא באקזיטים שראינו ב-2015 צפוי להגביר את לחץ המכירות ולהוריד את שער הדולר.
יעד המחיר הוא 3.5 המבטא ירידה של כ-10%.

איגרות חוב ממשלתיות

להלן גרף של אג"ח ממשלתי שקלי 0142 לשלוש השנים האחרונות

צפויה יציבות יחסית באיגרות החוב הממשלתיות. הבנקים בעולם בכלל ובנק ישראל בפרט, ימנעו מלהעלות את הריבית מחשש להאצת מיתון. לפיכך, צפויה איגרת חוב זו לעלות בכ-3%-3.5% בשנת 2016, בגובה התשואה השנתית שלה

איגרות חוב קונצרניות

להלן גרף של מדד התל בונד 60 לשלוש השנים האחרונות

לאיגרות החוב הקונצרניות יש מתאם גבוה עם שוק המניות והן צפויות לרדת שכן שוק המניות צפוי לרדת. מדד התל בונד 60 צפוי לרדת בכ-3% במחצית הראשונה של 2016 ועוד כ-7% במחצית השנייה. בסיכום שנתי, התחזית שלי היא ירידה של כ-10% במדד התל בונד 60. מדד התל בונד 20 ו-40 צפויים לרדת מעט פחות.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ"ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל' – 02-6251213

 כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*