תחזית של תטא ל-19 באוגוסט 2018

בועז אילון מדד ת"א 25, מחיר אחרון: 1582.79 פער הארביטר'ג עומד על פלוס 0.74% ומדד ת"א 35 אמור לעלות ל- 1590 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה גבוהה מעט יותר והם מבטאים מדד של 1584.23. להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2018: מדד ת"א 35 –         (4.83%) ת"א 90 –               (0.74%-) מדד היתר המניות – (6.17%-) לפני כשבועיים, ת"א 35 פרץ…