Skip link

שגעון הלוטו בארה"ב: 196 מיליון דולר

לאחר שאיש לא הצליח לנחש את המספרים הזוכים הפרס הראשון עומד כעת על 196 מיליון דולר; אז רצנו מהר לבועז אילון, מבית ההשקעות תטא 1, לשאול אותו כמה שאלות; הילי מילר קפצה לניו-יורק למלא טופס קטן שאולי יסדר לה את החיים