Skip link

גידור קרנות או תעודות סל עוקבות?

גידור- קרנות או תעודות סל עוקבות? מאת: עופר מושקוביץ, פיננסים ניהול הון פרטי קרנות הגידור הן אחת מאבני היסוד של השקעות אלטרנטיביות בפרט ואמצעי לפיזור תיק ההשקעות. תיקי השקעות בקרב לקוחות הבנקאות הפרטית בעולם נוהגים להחזיק כ-10%-20% מאפיקי ההשקעה בקרנות גידור. מטרתן העיקרית של קרנות הגידור היא לייצר תשואה אבסולוטית (כלומר, תשואה אשר אינה מושפעת ממדדי ההשקעות הנפוצים). הסיכון באסטרטגיות ההשקעה קשור לשוק הספציפי בה היא מופעלת, כאשר נהוג לחלק את האסטרטגיות ל11 קטגוריות שונות….