תחזית של תטא ל-14 באוקטובר 2018

בועז אילון מדד ת"א 25, מחיר אחרון: 1588.91 פער הארביטר'ג עומד על פלוס 0.25% ומדד ת"א 35 אמור לעלות ל- 1593 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו גבוה מעט יותר והם מבטאים מדד של 1591.63. להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2018: מדד ת"א 35 –         (5.24%) ת"א 90 –                (2.58%) מדד היתר המניות – (0.04%-) המגמה נותרה חיובית אבל שבירת…