Skip link

פיזור נכון

כדי לבנות תיק השקעות בחכמה, כולנו יודעים שצריך לפזר השקעות, אבל לא כולם יודעים כיצד לפזר נכון. אם נשקיע את כל הכסף שלנו במניה אחת ניקח סיכון מאוד גדול, המניה עלולה להפסיד הרבה. אם נחלק בין מספר מניות השייכות לאותו ענף, נקטין מעט את הסיכון ואם נחלק בין כלל המניות ובין מניות בארץ ובחול הסיכון קטן עוד יותר. ברם, לכל המניות התנהגות מאוד דומה, הן עולות לרוב יחד עם השוק, ובמצבים של ירידות, כמעט כולן מאבדות מערכן.

חשוב לדעת כי גם איגרות חוב של חברות מתנהגות באופן דומה למניות. בתקופות של ירידות חדות בשערי המניות גם האג”ח הקונצרני בדרך כלל יורד. באופן זה נוצר קושי אמתי להקטין סיכונים בתיק המורכב ממניות ומאיגרות חוב.

מה עושים?

כדי להקטין את הסיכון, עלינו למצוא השקעות שמתנהגות שונה. למשל מחיר הזהב יכול לעלות ללא תלות במגמת השוק. השקעות אלטרנטיביות מתנהגות שונה מהשוק הכללי, ולכן שילוב שלהן בתיק ההשקעות יגרום להקטנת הסיכון וליצירת פוטנציאל רווח גם כאשר ההשקעות הרגילות יפסידו.

ניהול סיכון דינמי

כדי להגיע למצב בו מרוויחים לא רק בעלייה של השוק, יש לאמץ אסטרטגיות של ניהול סיכון. אסטרטגיות רבות של השקעות אלטרנטיביות מבצעות ניהול סיכונים הדוק כדי למנוע מצב בו נוצר הפסד גדול שקשה יהיה לתקן אחרי. התנהלות כזו נותנת יתרון נוסף למשקיעים באסטרטגיות כאלו והוא סיכון נמוך ביחס לפוטנציאל הרווח. בראיון עם נאדיה פפאג’נס שהיא האנליסטית של השקעות אלטרנטיביות בחברת מורנינגסטאר העולמית היא אומרת שככל שאדם מתבגר, עליו להקטין את שיעור האחזקה במניות ולהגדיל בהשקעות אלטרנטיביות. היא מסבירה את ההמלצה בניהול סיכון דינמי שיש בהשקעות אלטרנטיביות רבות בעוד שהשקעה במניות מחייבת המתנה בסבלנות לשיפור במצב של ירידת השוק.

איך לבנות את תיק ההשקעות שלך

יש לפזר בין מניות, איגרות חוב לא צמודות, איגרות חוב צמודות למדד או למטבע חוץ, נדל”ן והשקעות אלטרנטיביות, גם השקעה בסחורות היא השקעה אלטרנטיבית. כאמור, יש למצוא השקעות שמהתנהגות שונה אחת מהשנייה ככל האפשר.

צריך להתאים באופן אישי את הסיכון לאופי שלנו, לטווח ההשקעה ולציפיות לגבי מה שצפוי לקרות. כך נבחר כמה להשקיע במניות, האם לקנות איגרות חוב ארוכות או לא, באיזה וכמה השקעות אלטרנטיביות להחזיק.

לשיקולים המקצועיים של חלוקת התיק מתווספים שיקולי מיסוי. לכספים שמופקדים בקרן השתלמות או שהופקדו בקופת גמל עד שנת 2008, יש פטור ממס על הרווח. מכיוון שניתן כיום לשלוט על האפיקים שבהם מושקעות קופות גמל וקרנות השתלמות על ידי העברתן ממסלול למסלול, אפשר לבצע דווקא דרכן את ההשקעה במניות, שכן בדרך זו נוכל ליהנות מפטור על רווחי הון על המכשיר שצפוי להרוויח יותר.