Skip link

מהן השקעות אלטרנטיביות?

ההגדרה המקובלת להשקעה אלטרנטיבית היא השקעה שיש לה פרופיל תשואה שונה משל מניות ואיגרות חוב.

 

מהן השקעות מסורתיות?

תיק השקעות מסורתי מורכב ממניות ומאיגרות חוב. כאשר אתם מחזיקים מניה כלשהי, אתם מרוויחים אם מחירה עולה. כך גם באיגרות חוב, תרוויחו מעל הרווח הנורמלי רק אם התשואות ירדו (במצב של עליית תשואות, נרוויח פחות מהרווח הנורמלי או אפילו נפסיד). לפיכך, השקעות רגילות הן חד כיווניות – בתקופות שבהן השוק חיובי מרוויחים, אבל כאשר שוק המניות נופל, נמחקים לעיתים רווחים של כמה שנים בזמן קצר.

 

מדוע השקעות אלטרנטיביות חשובות כל כך לתיק שלך?

תיק המפזר את השקעותיו בין מניות ואיגרות חוב, לא מבצע למעשה פיזור מספק. הגלובליזציה הופכת את שווקי המניות לבעלי התנהגות דומה, ומקדם המתאם בניהם גבוה. מכיוון שהשקעות אלטרנטיביות מתנהגות שונה, שילובם בתיק יגרום לגרף התשואה להיות פחות תנודתי, יקטין את הסיכון שלו ויצור פוטנציאל רווח גם כשהאפיקים המסורתיים מפסידים. בצורה כזו נוכל גם להקטין את הסיכון בתיק ויחד עם זאת לשפר את הרווח הממוצע לטווח ארוך.

 

היכן ניתן למצוא השקעות אלטרנטיביות?

בקרנות גידור – מכיוון שאסטרטגיות אלטרנטיביות רבות כוללות מכירה בשורט, הן התפתחו בקרנות גידור שבהן אין את הפיקוח והמגבלות שקיימות בקרנות נאמנות ובניהול תיקים. לקרנות גידור חסרונות רבים ומלבד היעדר פיקוח, קיימת גם חוסר שקיפות על ההשקעה ועל תשואתה, כמו גם מגבלות על משיכת הכספים, בדרך כלל אחת לשלושה חודשים, ותשלום עמלת הצלחה של כ-20% מתוך הרווחים.

חסרונות בקרנות גידור:

  • עמלות: בקרנות גידור נהוג לשלם עמלת ביצוע (performance fee) בשיעור של כ-20% מהרווח בנוסף לעמלת ניהול של כ-5-2%.
  • העדר פיקוח: פיקוח נמוך על קרנות הגידור בארץ ובחו”ל לעומת פיקוח הדוק של הרשות לניירות ערך בארץ.
  • נזילות נמוכה: ברוב קרנות הגידור ניתן לתת הוראה לפדות את הכספים רק פעם ברבעון.
  • סיכון מטבע: בהשקעה בחו”ל קיים סיכון מטבע. קרן הגידור עשויה להרוויח אך בשווי השקלי להפסיד או להיות ברווח קטן יותר בגלל היחלשות שער המטבע.
  • מינימום השקעה: ניתן להשקיע בקרן גידור רק סכומים מאוד גבוהים. נהוג לקבוע מינימום של חצי מיליון דולר.

בקרנות נאמנות – בשנים האחרונות יותר ויותר קרנות נאמנות משקיעות בהשקעות אלטרנטיביות שמטרתן להניב רווח בכל מצב שוק. קרנות כאלה נקראות לעיתים קרובות all-weather funds שמשמעותו להניב רווח בכל מזג אוויר בשוק ההון. כיום ניתן לקנות קרנות נאמנות בחו”ל רק דרך חשבון בחו”ל, ולמי שאין חשבון כזה מתאפשרת קניית קרנות נאמנות אלטרנטיביות בניהול ישראלי בלבד.

 

אסטרטגיות אלטרנטיביות

מטרת האסטרטגיות האלטרנטיביות היא להניב רווח שאינו תלוי בכיוון השוק וזהו יעד קשה מאוד להשגה. כאשר שוק המניות עולה הרבה, קשה להשקעות אלטרנטיביות להתחרות בתשואות אבל כאשר יש מפולת וירידות משמעותיות משקיעים רבים נזכרים או מגלים את החשיבות של שילוב אלטרנטיבות בתיק ההשקעות.

למאמרים נוספים על השקעות אלטרנטיביות