Skip link

אנחנו פועלים בהשקעה אלטרנטיבית

השקעות אלטרנטיביות הידועות גם בשם “השקעות לכל מזג אוויר” הינן השקעות שמטרתן להרוויח בכל מצב של השוק ולא רק כאשר המניות עולות והתשואות יורדות. קיימות צורות השקעה רבות שמאפשרות השגת רווח שאינו תלוי רק בעליית מחיר כאשר הנפוצות ביותר הן “לונג/שורט מניות, לונג/שורט אג”ח, ארביטרג’ אג”ח להמרה, ניהול חוזים, אסטרטגיות מונחות אירועים ואחרות.
קישור למאמר בנושא השקעות מסורתיות לעומת השקעות אלטרנטיביות

אנחנו פועלים לפי הגישה הטכנית

הגישה הכלכלית היא הגישה הנפוצה יותר כי השגת רווח בכל מצב שוק הוא יעד קשה להשגה וגם כי היקף נכסים גדול מקשה על גמישות ושינויים מהירים כאשר יש צורך בכך. גישה זו, בה נוקטים רוב בתי ההשקעות, היא ארוכת טווח והיא בונה על עליית שערי המניות לאורך זמן כדי להשיג רווח. לעומתה הגישה הטכנית פועלת על פי המגמה והכיוון של השוק ולא רק בעליית המניות.
קישור למאמר קצר בנושא הגישה הכלכלית לעומת הגישה הטכנית

אנחנו דואגים שהערך לא ירד הרבה,
למה זה חשוב גם אם משקיעים לטווח ארוך

פעמים רבות למשקיעים קשה לראות ירידה מתמשכת של שווי ההשקעות שלהם וככל שהירידה חדה ונמשכת זמן רב יותר כך מתייאשים משקיעים נוספים ומוכרים. בנוסף, ככל ששיעור הירידה גבוה יותר, כך קשה יותר לחזור לקרן ההשקעה. בגלל ניהול דינמי, סביר ששיעור הירידה האפשרי אצלנו יהיה נמוך משמעותית מהשקעה מסורתית שיש לה אותו פוטנציאל רווח.
קישור למאמר קצר בנושא מדוע חשוב שלא להפסיד הרבה

מוכנים למשבר הבא שתמיד מגיע

קיימת מחזוריות בשוק ההון ואחת לכמה שנים מגיעה מפולת שמגמדת או מבטלת רווחים של כמה שנים. הסיבות משתנות- מיתון, התפכחות מתהליך השלום, משבר ההי טק או הסאב פריים אבל התוצאה אינה משתנה והשוק נופל אחת לכמה שנים
קישור למאמר בנושא המחזוריות והמשבר הבא