Skip link

זרמים ותת זרמים במסחר

קיימות שתי גישות בסיסיות לקניית נכסים במטרה להשיג רווח. גישת ההשקעה וגישת המסחר. כדי לעשות כסף מהשקעתו מנסה המשקיע להעריך את שווי הנכס. ישנן דרכים רבות ושיטות שונות להערכת שווי של נכסים בהם עושים שימוש כלכלנים ואנליסטים.