Skip link

הבורסה ותורת המשחקים – חלק ג’

במאמרים הקודמים על הקשר בין תורת המשחקים לבין הבורסה הבחנו בכמה דברים חשובים. קודם כל חשוב להבין שהבורסה היא כמו משחק שבו לכל שחקן ישנה מטרה והיא ולהרוויח והוא יבצע את המהלכים שהוא חושב ומאמין שיביאו לו את התועלת המירבית ובכך ישיג את מטרתו.