Skip link

תבניות גרפיות ככלי לחיזוי בשוק ההון חלק א

כל אחד מאיתנו רוצה להאמין שהוא מיוחד במינו, אך במצבים רבים אנשים חושבים ופועלים באופן דומה. כך למשל, במסחר בשוק ההון אנו דומים מאוד בתהליך קבלת ההחלטות, בתגובתנו לרווח ולהפסד ובטעויות שאנו עושים. תאוותנות, רעבתנות, רצון להרוויח ופחד להפסיד דוחפים אות

ניהול הסיכון במסחר

למשקיעים רבים נדמה שהם יודעים לסחור והם מרוויחים כסף כאשר הם משקיעים במניות בשוק מניות עולה, אך יש לדעת לבצע השוואה נכונה של הביצוע. משקיע במניות צריך להשוות את הרווחים שהשיג לביצועי כלל המניות. רווח של 100% ייחשב עלוב אם באותה התקופה שוק המניות עלה