Skip link

האם מלחמה עם איראן תעלה את מחיר הנפט ?

בתקופה האחרונה אנו עדים לדיבורים ומחשבות לפיהם כדאי מאוד לקנות נפט, כיוון שאם תהיה תקיפה באיראן מחירי הנפט יעלו וזהו הזמן לעשות רווח. ערכנו בדיקה לאורך היסטוריית מלחמות ישראל, האם באמת לאחר מלחמה מחירי הנפט בעולם עלו.