Skip link

תטא 1 היא בית ההשקעות היחיד בארץ המתמקד בהשקעות אלטרנטיביות, שהן השקעות דו-כיווניות. על ידי שימוש במכשירים פיננסיים שונים, ניתן להרוויח משינויי מחירים בשווקים בשני הכיוונים – גם כשהשוק יורד וגם כשהשוק עולה.

אבל לפני שנסביר איך זה עובד, נדבר קצת על השקעות מסורתיות, הכוונה למניות ולאיגרות חוב. לרוב, תיק השקעות מתחלק בין שני אפיקים מסורתיים ונפוצים אלו, במטרה ליצור רווח בתיק. החלוקה בין שניהם נעשית לשם הקטנת הסיכון בתיק, אך למעשה בין מניות ואיגרות חוב יש התאמה, ולרוב בתקופות בהן יורדים שערי המניות עולים גם שיעורי התשואה באיגרות החוב הקונצרניות ונוצרים הפסדים בשני האפיקים. מגמות כאלה יכולות להימשך זמן רב ואפילו מספר שנים. זהו חסרון שקיים בהשקעות מסורתיות. לעומת זאת, להשקעות אלטרנטיביות אין התאמה עם השוק, או במונח המקצועי – מקדם המתאם שלהן למניות ואיגרות חוב הוא נמוך.

תטא 1 פועלת לנצל כל מצב שוק על מנת להפיק רווחים ללקוחותיה – אם בעליית השוק או בירידתו.

טווח השקעה: תטא מכוונת להשקעה לטווח ארוך, ועם זאת אנו דואגים גם לטווח הקצר, מתוך הרצון לשמור על ערך ההשקעה והמחשבה כי אין לקבל מצב שבו הלקוח מפסיד ושעליו להמתין זמן רב לשיפור.

אנו מזמינים אותך ללמוד יותר על השקעות אלטרנטיביות ועל חשיבותן לתיק ההשקעות שלך – למידע נוסף לחץ כאן.