Skip link

בועז אילון, תטא גידור סיכונים

הדרך לקבלת החלטות עבור העסק שלך.

שינויים בשערי מטבע חוץ, סחורות או ריבית עלולים לפגוע בהיקף הרווח של העסק ואפילו להוביל להפסדים. ניתן להוסיף לתמחיר פרמיית סיכון, אבל אז נתקשה להיות תחרותיים. 

אפשרות נוספת היא קיבוע שער המטבע. הקיבוע אכן יגן עלינו במקרה שבו המחיר פועל לרעתנו, אך הוא עשוי למנוע מאתנו להרוויח במקרה ההפוך. החלטה לא פשוטה.

דוגמאות לחברות שלא גידרו כראוי:

 • 31/12/2016- שיכון ובינוי עברה מרווח להפסד. הסיבה העיקרית: פיחות בניגריה שגרם לחברה הפסד של 18.3 מיליון דולר
 • שוק ההון- אוגוסט 2019 גזית גלוב עברה להפסד של 83 מיליון שקל בעקבות התחזקות השקל.

 

מומלץ  להשקיע מחשבה ובחינה מדוקדקת לגבי ניהול החשיפות למטבע חוץ וחומרי גלם שבסופה תתקבל החלטה האם להגן אם לאו. יש לקחת בחשבון את התרחישים האפשריים, כולל תרחיש קיצון שעל פניו נראה כלא אפשרי. המודל פותח על ידי בועז אילון, הוא פשוט ויעיל לביצוע, יישום המודל יביא לסוף ההתלבטות הבלתי פוסקת ולחשש המתמיד בפני שינויי מחירים.

שלבי הפעולה במודל הגידור:

 • ניתוח של צרכי החברה מבחינת תמחור, מתחרים, שולי הרווח, עסקאות ועסקאות צפויות וכן מבחינת התזרים הכספי.
 • היכרות אישית והבנת ההעדפות האישיות
 • ביצוע תחזית על התנהגות הנכס. בהמשך תמצאו סרטון על הכלים המאפשרים להגדיל את סיכויי החיזוי הנכון.
 • בניית אסטרטגיה שתתאים לצרכי החברה וההעדפות האישיות והגשתה לאישור.
 • ליווי צמוד- כולל משא ומתן על עמלות, השוואת העסקה בין הבנקים להוזלת הפעילות וביצועה מול הבנק.

בניהול נכון רואים תוצאות :

 • הצד הפיננסי של חשיפות החברה יטופל באופן שוטף על ידי תטא ובועז אילון בצורה מקצועית ועם ניסיון רב שנים.
 • ניהול הגידור יאפשר לפנות  זמן לפעילויות אחרות שיסיעו לצמיחת החברה.
 • ניצול תנודות המחיר עשויות להביא להגדלת הרווח ובמקביל, הליווי השוטף שומר על החברה מפגיעה במקרה של שינוי שער לרעתנו.
 • התהליך מבוצע באובייקטיביות. תטא גידור לא מקבלת עמלות מפעולות
 • אין לתטא חדר עסקאות שיכול להוות ניגוד עניינים.
 • הידע והניסיון של בועז ישפרו את ניהול הסיכון.

השאר פרטים ונציג החברה או בועז יצרו קשר כדי לפרט ולענות על שאלות


  לחץ כאן כדי לראות סרטון על הכלים העיקריים העומדים לרשותנו בביצוע תחזיות לחץ כאן כדי לשמוע הסבר בסיסי על אופציות וחוזים עתידיים