Skip link

גידור וניהול סיכונים פיננסיים

הדרך לקבלת החלטות נכונות עבור העסק שלך.

ללא ניהול סיכונים פיננסיים, שינויים בשערי מטבע חוץ, סחורות וריבית עלולים לפגוע בהיקף הרווח של העסק ואפילו להוביל להפסדים. ניתן להוסיף לתמחיר פרמיית סיכון, אבל אז נתקשה להיות תחרותיים.

אפשרות נוספת היא קיבוע שער המטבע. הקיבוע אכן יגן עלינו במקרה שבו המחיר פועל לרעתנו, אך הוא עשוי למנוע מאתנו להרוויח במקרה ההפוך. החלטה לא פשוטה.

מה קורה ללא גידור נכון?

 • 31/12/2016 – שיכון ובינוי עברה מרווח להפסד. הסיבה העיקרית: פיחות בניגריה שגרם לחברה הפסד של 18.3 מיליון דולר
 • שוק ההון – אוגוסט 2019 גזית גלוב עברה להפסד של 83 מיליון שקל בעקבות התחזקות השקל.

מומלץ  להשקיע מחשבה ובחינה מדוקדקת לגבי ניהול החשיפות למטבע חוץ וחומרי גלם שבסופה תתקבל החלטה האם להגן אם לאו.
יש לקחת בחשבון את התרחישים האפשריים, כולל תרחיש קיצון שעל פניו נראה כלא אפשרי.
מודל גידור הסיכונים פותח על ידי בועז אילון, הוא פשוט ויעיל לביצוע, ויישום יביא סוף להתלבטות הבלתי פוסקת ולחשש המתמיד בפני שינויי מחירים.

כך תוכלו להיות רגועים יותר ולנצל את התנודות לטובתכם:

 • ניתוח של צרכי החברה מבחינת תמחור, מתחרים, שולי הרווח, עסקאות ועסקאות צפויות וכן מבחינת התזרים הכספי
 • היכרות אישית והבנת ההעדפות האישיות
 • ביצוע תחזית על התנהגות הנכס. בהמשך תמצאו סרטון על הכלים המאפשרים להגדיל את סיכויי החיזוי הנכון
 • ליווי צמוד הכולל משא ומתן על עמלות, השוואת העסקה בין הבנקים ועל ידי כך הוזלת הפעילות וביצועה מול הבנק
 • בניית אסטרטגיית הגנה פיננסית שתתאים לצרכי החברה וההעדפות האישיות והגשתה לאישור

עם ניהול סיכונים נכון רואים תוצאות:

 • הצד הפיננסי של חשיפות החברה יטופל באופן שוטף על ידי בועז אילון בצורה מקצועית ועם ניסיון רב שנים
 • ניהול הגידור יאפשר לפנות זמן לפעילויות אחרות שיסיעו לצמיחת החברה
 • ניצול תנודות המחיר עשויות להביא להגדלת הרווח ובמקביל, הליווי השוטף שומר על החברה מפגיעה במקרה של שינוי שער לרעתנו
 • התהליך מבוצע באובייקטיביות. תטא גידור לא מקבלת עמלות מפעולות
 • אין לתטא חדר עסקאות שיכול להוות ניגוד עניינים
 • הידע והניסיון של בועז ישפרו את ניהול הסיכון

לבועז אילון ניסיון רב בניהול השקעות באמצעות אופציות וחוזים עתידיים שעוזרים לך ולחברה לישון בשקט מצד אחד ומגדילים את סיכויי הרווח מצד שני

הסבר על כלי החיזוי הקיימים

הסבר על מכשירי ההגנה הקיימים

הגרפים באדיבות FXG

השאר פרטים ונציג החברה או בועז יצרו קשר כדי לפרט ולענות על שאלות