Skip link

החזון

  • אנחנו שמים את טובת לקוחותיה בראש סדר העדיפויות, שואפים לספק באופן תמידי את השירות הטוב והאישי ביותרעבורם ולפעול בשקיפות, באמינות ובנאמנות

 

  • תטא ובועז אילון פועלים על מנת לנצל עבור לקוחותיה את תנודות המחיר לטובתם כך שיגדילו את רווחי העסק. המדיניות מותאמת לכל חברה באופן אישי על פי הצרכים וההעדפות שלה

 

  • מטרתנו היא להעלות את המודעות הישראלית לחשיבותו של גידור סיכונים.