Skip link

החזון שלנו

  • בית ההשקעות תטא שואף למצוינות ולהובלה בתחום שוק ההון בישראל ובתחום ההשקעות האלטרנטיביות.
  • תטא שמה את טובת לקוחותיה בראש סדר העדיפויות, שואפת לספק באופן תמידי את השירות הטוב והאישי ביותר עבורם ולפעול כלפיהם בשקיפות, באמינות ובנאמנות.
  • תטא פועלת על מנת להפיק עבור לקוחותיה רווחים גבוהים ככל שניתן, בכל תנאי השוק ומתאימה את יעד הרווח בתיק ההשקעות באופן אישי לכל לקוח ולקוח.
  • תטא שואפת להעלות את המודעות הישראלית לחשיבותן של השקעות אלטרנטיביות בשוק ההון ושילובן בתיקי השקעות להקטנת הסיכון בתיק.
  • תטא מהווה בית חם ותומך לעובדיה, תוך עידוד מצוינות ועבודת צוות המאפשרים להשיג את היעדים שלנו.