Skip link

אסטרטגיות גידור

Facebook

אסטרטגיות גידור

הגדרה כללית

אסטרטגיות גידור הן קבוצת טכניקות השקעה שמצד אחד משקיעות כדי למקסם רווח, ומצד שני שולטות בסיכון כדי למזער הפסדים.

מה באמת עושה קרן גידור?

מעטים יודעים שקרן גידור היא למעשה שותפות בין מנהל קרן גידור לבין מספר משקיעים. מנהל הקרן מנהל את כספו יחד עם כספם של המשקיעים האחרים, וגובה עמלת ניהול של כ-1.5% לשנה ובנוסף “עמלת הצלחה” של כ-20% ויותר מתוך הרווחים.

למי מיועד קרנות גידור?

קרנות גידור נגישות למשקיעים גדולים בלבד, והכוונה למשקיעים בעלי כיסים עמוקים. הן מאופיינות, גם בארץ וגם בעולם בפיקוח בסיסי מאוד, לעומת פיקוח הדוק שמופעל על מנהלי תיקים,קרנות נאמנות,קופות גמל ומכשירי השקעה נוספים.

קרן גידור עשויה לקחת סיכונים גדולים בהשקעה. היא יכולה ליצור רווח גדול אבל גם הפסד גדול. אסטרטגיות גידור, תורמות לפיזור והקטנת הסיכון בהשקעות.

יתרונות השקעה בקרנות גידור

1.     היתרון העיקרי הוא חוסר תלות בהתנהגות השווקים. השקעות נפוצות ביותר הן במניות ואיגרות חוב.

2.     מניות מניבות רווח כאשר השוק עולה, ומפסידות כשהשוק יורד.

3.     ירידת תשואות תגרום לעליית שערי האג”ח ולהגדלת הרווחים, עליית התשואות לעומת זאת תגרום לירידה במחיר ולהפסדים למי שמחזיק באיגרת.

קבוצות של אסטרטגיות גידור

1.     אסטרטגיות כיווניות : באסטרטגיות אלה הרווח נובע ממסחר ומתנודות מחיר בכיוון שבחר מנהל הקרן. מנהל הקרן לא חייב להרוויח מעליות בנכס בו הוא משקיע אלא מירידות.

2.     אסטרטגיות מרווח : מנהל הקרן מנסה להרוויח מפער כלשהו במחירי נכסים. אם מניה מסוימת זולה ביחס לשוק ומניה אחרת יקרה ביחס לשוק, אפשר לצפות שהפער יקטן ולהרוויח מזה. הקנייה והמכירה במקביל מבטלות את התלות של האסטרטגיה מתנודת השוק.

3.     אסטרטגיות ארביטרז’ : הרעיון הוא להפיק רווח ללא סיכון מפערי מחירים , למשל בנכס שנסחר בשני מקומות שונים. לעיתים הארביטרז’ אינו מלא, כלומר הרווח אינו מובטח ותלוי בהסתברות כלשהי, ארביטראז’ סטטיסטי.