Skip link

אסטרטגיות מונעות אירועים

Facebook

אסטרטגיות מונעות אירועים/נכתב על ידי מליסה נתן, צרפת- פריז

אסטרטגיות מונעות אירועים הן אסטרטגיות השקעה המבקשות לנצל חוסר יעילות בתמחור שעלול להתרחש לפני או אחרי אירוע כלשהו של חברה. אירועים אלה יכולים להיות מיזוג, רכישה, התייעלות או אפילו פשיטת רגל. למעשה אסטרטגיות מונחות אירועים מאפשרות התמודדות עם כל סוג של אירוע שקשור לחברה והן כוללות אסטרטגיות משנה רבות, חלקם אסטרטגיות הקשורות בהון ואחרות אסטרטגיות הקשורות לאשראי.

 ארביטראז’ הצעת רכש

האסטרטגיה השכיחה ביותר במשפחה זו היא ארביטראז’ הצעת רכש , הנקרא גם ארביטראז’ סיכון. כאשר חברה מציעה לרכוש חברה אחרת, מחירה של הנרכשת עולה עד לכ-5%-7% ממחיר הרכישה. המחיר לא עולה עד למחיר בהצעה שכן יש חוסר ודאות באשר לביצועה שכן הביצוע מותנה בהיענות מינימאלית של מוכרים או בתנאים אחרים. מנהל האסטרטגיה מנתח רכישה פוטנציאלית על ידי בחינת הסיבות ותנאי הרכישה, על מנת לקבוע את הסבירות לביצועה. ואם הוא מעריך שהעסקה תיסגר, הוא ירכוש המניות של החברה, וימכור אותן לאחר הרכישה כאשר מחיר המניה יעלה למחיר הצעת הרכש. אם הרכישה אכן מתבצעת, המשקיע עושה רווח.

זה נראה כאילו יש כאן רווח בטוח אבל המשקיע כן לוקח סיכונים. אירועים עסקיים רבים אינם מתרחשים כמתוכנן  ואם מחיר המניה הנרכשת ייפול אז המשקיע יפסיד כסף. לכן, חשוב יותר בארביטראז’ הצעות רכש הוא לדעת להעריך נכון אם אירוע מסוים אכן יתרחש.

אסטרטגיה זו אינה לגמרי אלטרנטיבית כי ההתנהגות שלה מתואמת חיובית עם שוק המניות. אכן, מנהלי האסטרטגיה של ארביטראז’ הצעת רכש יעדיפו שמחירי המניות יעלו. המתאם בין אסטרטגית ארביטראז’ הצעת רכש למדד ה- S & P500 הוא 0.47.

אסטרטגיות מיוחדות

אסטרטגיה נוספת השייכת למשפחת אסטרטגיות ההון נקראת אסטרטגיה מיוחדת. אסטרטגיה זו מתמקדות בהזדמנויות במניות ובמכשירים פיננסיים אחרים. זה יכול להיות הנפקה, רכישה עצמית של ניירות ערך, מכירת או הנפקת חברת בת, פיצולי אגף או אירועים אחרים שעשויים להציף ערך.

למעשה, אם משקיע צופה אירועים ושינויים בחברה ופועל בהתאם, זוהי אסטרטגיה מיוחדת כי עדין אין הודעה כלשהי על שינוי והוא משקיע על פי ציפיותיו בלבד .

אסטרטגיות פעילות

קרנות גידור יכולות לקחת תפקיד פעיל יותר בהעלאת ערך בהשקעות שלהם ואז הם ייקראו קרנות גידור פעילות. להיות משקיע פעיל זו גם אסטרטגיה מסוג הון שמתמקדת בהזדמנויות במניות ובמכשירים פיננסיים אחרים של חברה או של חברות שנמצאות בקשרים אתה.

כך, קרנות גידור פעילות יכולות להשתתף במועצת המנהלים של החברה ובדירקטוריון, אבל גם יכולים להשפיע על מימוש נכסים, סיוע במכירות וכל התערבות עסקית אחרת אם הם חושבים שזה מה שיניב רווחים.

תת-אסטרטגיות הון מושפעות בדרך כלל מהחברה ומאירועים ספציפיים שהתרחשו. לכן הם בדרך כלל חשופים לסיכון הספציפי של כל ניר ערך

לעומתם, תת-אסטרטגיות אשראי עשויים להיות מושפעות גם הם מאירועי חברה ספציפית, אבל הם גם יכולים להיות מושפעים משינויים באיגרת חוב או נכס ספציפי אחר של החברה או שינויים ביחס השוק לסוג כזה או אחר של ניירות ערך.

 ניירות ערך מדוכאים

זו אחת מאסטרטגיות האשראי הידועות ביותר והיא עוסקת בניירות ערך במצוקה. ניירות ערך במצוקה הם לעתים קרובות איגרות חוב קונצרניות או תביעות חוב בנקאי ומסחרי, אבל הם יכולים להיות גם  מניות ומניות בכורה של חברות. ניירות ערך אלה מוערכים על ידי השוק כניירות ערך הנמצאות באיזושהי מצוקה, כלומר שיש חשש שהולכים לפשיטת רגל.

החוב של חברה נחשב במצוקה כאשר התשואה לפדיון שלה, שהוא שיעורה הצפוי של התשואה לפדיון, היא יותר מ-1000 נקודות בסיס מעל הריבית חסרת הסיכון. חוב נחשב לעתים קרובות במצוקה אם הוא מדורג CCC או נמוך מזה על ידי סוכנויות דירוג החוב הגדולות.

במצב בו החברה מסתבכת ומחירה יורד, יש נטייה לזרוק סחורה שגורמת לירידת מחיר שאינה משקפת את הסיכוי האמתי של החברה להשתקם. הסיבה לעיוות היא שמנהלי תיקים וקרנות מעדיפים שהלקוחות לא יראו בדוח האחזקה שלהם מניה שירדה בעשרות אחוזים. אנשים פרטיים שהפסידו הרבה מעדיפים למכור ולשכוח את ההפסדים ואפילו גופים מוסדיים שיש להם אפשרות אמתית להעריך את סיכויי החברה להשתקם, לא יכולים להחזיק חברות ששערן יורד מ-1$, שאין להן כמות מינימלית של מסחר או שווי והם חייבים למכור.

משקיעים בניירות ערך במצוקה חושבים שלחברה שהנפיקה את ניירות הערך המדוכאים יש סיכויים גבוהים יותר להשתקם מאשר כמו שהשוק מאמין. אפילו אם החברה עשויה להיכנס לפשיטת רגל, לדוגמא הם חושבים שבעת פירוק, לחברה יהיה מספיק כסף כדי לשלם מחזיקי החוב שלה. או שהם  יכולים לארגן מחדש את החוב בהצלחה.

אז משקיעים בניירות ערך במצוקה חייבים להיות מוכנים לקבל סיכון משמעותי. ואכן, בניירות ערך במצוקה כלולים ניירות שהגישו בקשה לפשיטת רגל. בגלל זה, חשוב למשקיעים להיות מסוגלים להעריך במדויק את ההסתברות של החברה להשתקם או להחזיר לבעלי החוב שלה.

משקיעים בניירות ערך לוקחים הימור נגד השוק שהחברה תתאושש. לפיכך, לאסטרטגיה קשר גבוה ומקדם המתאם בין אסטרטגיה זו לשוק הוא 0,53

אשראי אופורטוניסטי

אסטרטגית חוב נוספת היא תת האסטרטגיה  אשראי אופורטוניסטי, המכונה גם ארביטראז’ אשראי, המתמקדת בסוגים ספציפיים של ניירות ערך ושווקים בהתאם לווריאציה של תנאי השוק. אסטרטגיה זו היא תהליך השקעה שנועד לבודד את ההזדמנויות האטרקטיביות באיגרות חוב של חברות ולאחר מכן בניית עמדה עם חשיפת קטנה או אפס לסיכוני אשראי. המנהלים מעריכים באופן שוטף את מידת החשיפה הכוללת לשוק ומתאימים את החשיפות הספציפיות, ברמת תיק השקעות שלהם למגמות הכלליות בשוק על פי הערכות מקרו כלכליות שאיגרות החוב שלהם ירוויחו משינויים אלו.

אסטרטגיות ניירות ערך מגובי נכסים

לבסוף, אסטרטגיות מונחות אירועים כוללות גם אסטרטגיות מגובות נכסים, השואפות לנצל פערים בתמחור של ניירות ערך לעומת השווי ההוגן.

הלוואות מבוססות נכסים היא תת אסטרטגיה בה קרן הגידור מעניקה הלוואות לחברה אחרת כאשר היא מגובה בביטחונות. שווי ניירות ערך קשור בסופו של דבר לתזרים המזומנים שנוצר על ידי הנכסים המשמשים ביטחונות.

אסטרטגיות אשראי הן בדרך כלל בכפוף לשילוב של סיכון ספציפי וסיכונים הקשורים לשוק.

קרנות גידור העושות שימוש באסטרטגיות מונחות אירועים תלויות במצב הכלכלי מפני שחלק מההזדמנות יתאוששו טוב יותר אם המצב הכלכלי ישתפר ולכן יש להם מתאם חיובי גבוה לשוק. , SkyBridge   לדוגמה היא חברה שיש לה מוניטין גבוה כמנהלי אסטרטגיות מונחות אירועים, שמנסים להפיק תועלת מזעזועים ארגוניים כגון מיזוגים ורכישות, שינויי הנהלה וכדומה.

אסטרטגיות מונעות אירועים מושפעות ישירות מתנועות שוק המניות, ומקדם המתאם בין האסטרטגיה למדד ה- S & P500 הוא 0.70

להלן טבלה שמרכזת את תת האסטרטגיות המונחות אירועים