Skip link

אסטרטגיית מסחר, מניית טבע

Facebook

אסטרטגיית מסחר, מניית טבע

מניית טבע היא בין המניות מעניינות ביותר להשקעה. כל עם ישראל מושקע בדרך זו או אחרת במנייה, אם באופן ישיר ואם דרך קרנות נאמנות, קרנות פנסיה וקופות הגמל.

במחצית השנה האחרונה סבלה המנייה מחולשה שבאה לידי ביטוי בירידה של כ-20% מהשיא.
אז מה צפוי למנייה בהמשך הדרך? הבה נתבונן בגרף:

teva01
המגמה ארוכת הטווח היא חיובית. מהשפל שאליו הגיעה בסוף 2008 ועד לשיא של תחילת 2010 ביצעה המנייה מהלך מרשים של כ-75%. ניתן לומר שהירידה המשמעותית של החצי השנה האחרונה מהווה בסך הכל תיקון למהלך העולה שקדם לה. כאשר נמתח סרגל פיבונאצ’י למהלך העולה נראה שהירידה לא חרגה מגבולות תיקון של חצי פיבונאצ’י.
חשוב לשים לב לתמיכה ברמת 49.5-50.5 דולר בו נמצאת המנייה. נראה שהתיקון היורד קרוב לסיום ושהתמיכה אכן תחזיק מעמד. כדי להיות בטוחים יותר שהתיקון הסתיים, ניתן לחכות לפריצה של קו המגמה היורד.
אסטרטגיית המסחר האפשרית ראשונה
מוכרים רבים ממתינים ברמת מחיר 64$, שם נרצה כבר למכור וקונים רבים ממתינים ב-48$ שם אמורה הירידה להיעצר ושם גם נרצה לקנות. בכל מקרה נבצע חיתוך של ההפסד ברמה של 46$ כי אז יתברר כי ההנחה שיש קונים רבים ב-48$ אינה נכונה. המחיר של היום העומד על 50.5$ ואסטרטגיית המסחר שלנו מאפשרת לנו לקנות ברמה זו כי הסיכון הוא 4.5$ ולעומתו פוטנציאל הרווח הוא 13.5$.

teva02

אסטרטגיית המסחר האפשרית השנייה
אפשר להמתין לשבירת קו המגמה היורד המסומן על הגרף זאת כדי להיות בטוחים יותר בכיוון עלייה. כאשר אנחנו עוסקים במסחר עלינו לדאוג שהיחס בין סיכוי לסיכון יהיה לפחות שניים לאחד. כדי לשמור על יחס סיכוי סיכון זה, אסור לבצע רכישה במחיר הגבוה מ-54$ כדי שאם נפסיד, נמכור בהפסד אחרי ירידה של 6$ אבל במצב של עליית מחיר נרוויח 12$.
לסיכום. בכל אסטרטגיית מסחר יש לקנות בטווח מחיר של 48$-54$, את הרווח יש לקחת ב-64$ אבל ניתן להמתין ולראות אם המניה פורצת את השיא כדי לנסות ולהשיג רווח גדול עוד יותר. את חיתוך ההפסד יש לקבוע במחיר 46$ שכן במחיר זה נגלה כי ההנחה שירידת המחיר תיעצר ב-48$ אינה נכונה.

תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות שמיטב ניהול קרנות נאמנות (19988) בע”מ מנהלת. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני המנכ”ל של בית השקעות תטא ומנהל התיקים הראשי שלה בעשר השנים האחרונות ( רישיון מספר 47866 ). בעבר שימשתי כסוחר (מבצע) בבורסה לניירות ערך,יועץ השקעות ויועץ מרחבי בבנק. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים.  בועז אילון