Skip link

ביג – ניתוח טכני

Facebook

ניתוח טכני של מניית ביג

מחיר אחרון 8628
מניית ביג עוסקת בייזום, בנייה וניהול של מרכזי קניות פתוחים בסגנון מרכזי הקניות בארצות הברית. כמו חברות רבות אחרות מתחום הנדל”ן ביג מפגינה עוצמה והיא נמצאת 14% בלבד מהשיא של 2011 זאת לעומת מניות אחרות שנמצאות עשרות אחוזים מהשיא שלהן.
תחום הקניונים הוא תחום שמקבל תאוצה כבר עשרות שנים אבל החשש העיקרי הוא ממצב בו יש ריבוי קניונים עשוי לפגוע בכדאיות וברווחיות ועל כן יש לבחור מניות ששומרות על בדיקה שוטפת של השוק ושימנעו מהמשך בנייה במצב של רוויה.
מבחינה טכנית נראה שביג בונה מבנה של היפוך מחיר מירידה לעלייה. קצב הירידה של המחצית הראשונה של 2011 הואט והמנייה נכנסה לדשדוש עד סוף 2011 אבל ב-2012 נראה היפוך של הכיוון נפרצה רצועת הדשדוש מעלה ויש כבר מבנה עולה עם שלושה שפלים עולים ושני שיאים עולים.
בתרחיש עלייה, מחיר המניה לא אמור לרדת מתחת לרמת ה-8,000 ולכן יש לנו סטופ ברור ליציאה מהקנייה. במצב של עלייה, אפשר לצפות לשבירת השיא של 2011 והגעה לרמת ה-10,000.
big
בהצלחה!
תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש”מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע”מ מנהלת”. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. 
אני, בועז אילון בעל רישיון מספר 4786 מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. בשנתיים האחרונות הנני משמש כמנהל השקעות ראשי ומנכ”ל של תטא.