Skip link

ג’נרל אלקטריק- ניתוח טכני (GE)

Facebook

מניית ג’נרל אלקטריק – ניתוח טכני (GE)

ג’נרל אלקטריק- הוקמה ב-1892 ופועלת כתאגיד רב לאומי העוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מוצרים ושירותים כגון: מנועי מטוסים, ייצור חשמל, עיבוד מים, כלי בית, הדמיה רפואית, מוצרים תעשייתיים ופיננסים.
ge-1
ניתוח טכני: מתחילת השנה מחיר המניה נע בין 18$-20$ כאשר רף ה-20 מהווה התנגדות איתנה שהמניה מתקשה לחצות ולכן פריצה של רמה זו תאשר את הכיוון להמשך עליות והתחזקות המניה. היתרון בכניסה לטרייד בנקודה זו, הוא הסטופ הקצר ברמה של $19.40 העומד לרשותנו במידה והשוק יפעל לרעתנו.
אבירם ברדוגו הוא מנהל אסטרטגיות מסחר בבית השקעות תטא 1
תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע”מ, ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 10483) אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. אבירם ברדוגו, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213