Skip link

הזדמנות יהש-ניתוח טכני

Facebook

הזדמנות יהש-ניתוח טכני

הדס בן דב
החברה הזדמנות יהש עוסקת בחיפוש גז ונפט ויחידות ההשתתפות שלה הונפקו ביולי 2010.
מיולי האחרון, למשך 3 חודשים, המנייה הייתה במגמת ירידה.
מספטמבר ניתן לראות שהמנייה נימצאת במגמה עולה בעוצמה גבוהה.
יש לשים לב לנק’ תמיכה חשובה ב-22 נק’. ברגע שזו נפרצה מטה, המנייה צללה והגיעה ל-15 נק’ בתוך 35 ימי מסחר. ירידה של 34%.
ניתן לראות  נק’ התנגדות ב-24 . ברגע שזו נפרצה מעלה, המנייה עלתה ב-22% בתוך 9 ימי מסחר.
גם כעת, המנייה קרובה מאוד לנק’ פריצה ברמת 30 נק’. ברגע שזו תיפרץ מעלה, עושה רושם שהיא תגיע לרמות גבוהות מאוד.
ניתן לבצע רווח יפה ברכישת המנייה כעת ומכירתה כאשר תזנק מעלה.
יש לעקוב ברמה יומית על המנייה כדי לתפוס בזמן את המהלך. בנוסף יש לקחת בחשבון שהמנייה עדיין בשלב החלום כלומר ישנם דיבורים על גודל המאגרים ועל הסיכויים למצוא בהם כמויות גדולות של גז אבל כמו שהמשקיעים של מודיעין והכשרה אנרגיה יודעים הרבה פעמים חלומות לחוד ומציאות לחוד. ומנייה שנימצאת בשלב החלום סובלת מתנודתיות מאוד גדולה ולכן הסיכון מאוד גדול.
תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש”מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע”מ מנהלת”. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד.  אני, הדס בן דב, בעלת רישיון מספר 11023  מצהירה בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד