Skip link

השקעות אלטרנטיביות/אטיאן ניהול השקעות

Facebook
אטיאן ניהול השקעות

השקעות אלטרנטיביות

מה היה אם היית יכול לעשות השקעה שאינה קשורה בשום צורה למה שיעשה שוק המניות ב -10 השנים הקרובות? השקעה כזו יכולה להרוויח גם במקרה של ירידות ממושכות בשוק המניות, ולעשות יפה גם אם יש התאוששות בשוק. ההשקעה הזו יכולה גם להיות עם תשואה נמוכה בכל המקרים, אבל להשקעה כזו בהגדרה מקדם מתאם נמוך לשוק המניות. יכולת כזו להשיג תשואה ללא תלות בביצועי שוק מניות היא המאפיין המגדיר השקעות אלטרנטיביות.
יתרונות השקעה אלטרנטיביים
• תשואות אינן תלויות בביצועי שוק מניות
• הפחתת הסיכון של התיק המושג באמצעות גיוון התיק
• בעל ביצועים היסטוריים טובים בזמן משברים בשוקים(אוקטובר 1987, המשבר באסיה 1998, הטרגדיה של ה-9/11, משבר אשראי  2007-2008)
• מתאם נמוך להשקעות מסורתיות כגון מניות, נדל”ן ואג”ח
תשואות  מוחלטות
המשיכה של השקעות אלטרנטיביות טמונה ביכולתם לספק תשואות אבסולוטיות ללא קשר למצבים כגון כלכלה חזקה , אינפלציה נמוכה , או שוק מניות שורי.  אכן , יתרון המפתח העיקרי של השקעות אלטרנטיביות הוא היכולת להשיג רווח כמעט בכל מצב כלכלי.
באופן לא מפתיע , את כמות הנכסים שהוקצו להשקעות אלטרנטיביות כגון ניהול חוזים ( שהם המומחיות של אטיאן ) גדלה באופן דרמטי בשנים האחרונות כשמשקיעים חפושו חלופות לשוקי המניות והאג”ח .
מקור: ברקלי גידור
סחורות : השקעה אלטרנטיבית אמתית
בעוד השקעות אלטרנטיביות רבות לכאורה (כמו קרנות גידור ) הן באמת לא יותר מחלופיות בתוך סוג נכסים מסוים, ניהול חוזים מספקת גיוון כהשקעה אלטרנטיבית אמתית על ידי חשיפה לשוקי סחורות .
קרנות הון סיכון, פרייבט אקוויטי, וקרנות גידור רבות הם למעשה צורה דומה להשקעה במניות  ולא שייכות לסוג שהוא נכס חלופי לגמרי.
לעומת זאת, אטיאן משיגה חשיפה מסוג שונה באמת בסחורות , המספקים ערך כלכלי באמצעות  צריכתם או הפיכתם למוצרים אחרים – לא על בסיס תזרים המזומנים העתידי שניתן למצוא במניות ואיגרות חוב.
אטיאן מנצלת חוזים עתידיים על מדדי מניות ובמכשירים פיננסיים על איגרות חוב ומטבעות , שאמנם אינם נופלים בקטגוריה של נכס אלטרנטיבי , אבל תורמים להקטנת הסיכון וגיוון הנכסים באמצעות גישה רב ממדית המורכבת מאסטרטגיות שהקורלציה שלהן נמוכה על פני טווחי זמן שונים.
מחקר עצמאי על השקעות אלטרנטיבי
מחקר שפורסם על בורסת הסחורות של שיקאגו Exchange Chicago Mercantile,  הגיע למסקנה שתיקים עם עד 20 % מנכסיהם באסטרטגיית ניהול חוזים “משפר את גיוון תיק ההשקעות ולכן מגדיל את עצמאותו ממהלך השוק הכללי”.  קישור למחקר:
http://cmegroup.com/education/files/ManagedFutures.pdf
הגרף שלהלן,  “תמהיל ההשקעה האופטימלי לתקופה (01 /1987 – 02/ 2008) ” הניתן באותו הדו”ח , מראה כי תיק מסורתי ( מניות 50 %, 50% אג”ח, ו-0% ניהול חוזים) מייצג את המשקיע עם הסיכון הגדול ביותר ( במונחים של תנודתיות תשואות )ואת התשואות הנמוכות ביותר. לעומת זאת, תיק השקעות המכיל ניהול השקעות אלטרנטיבי הכולל מניות 40 %, 40% אג”ח, ו-20% בניהול חוזים מציע למשקיע את התשואות הגבוהות ביותר יחד עם הסיכון הנמוך ביותר.
alternative
לדברי ד”ר הארי מ ‘ מרקוביץ, זוכה פרס הנובל לכלכלה ואבי תורת “התיק המודרנית”, ניתן ליצור תיקים בעלי תנודתיות נמוכה ותשואות גבוהות על ידי גיוון בין נכסים וקטגוריות בעלי מתאם שלילי או נמוך, כגון מניות וסחורות. המצטטים את התיאוריה הזו מאמינים כי תיק השקעות המכיל השקעות אלטרנטיביות עם מתאם נמוך עד שלילי מביא לתשואות טובות יותר עם סיכון נמוך יותר.
כדי ללמוד יותר על השקעות אלטרנטיביות, שלח דואר אלקטרוני או התקשר ל-  800.311.1145 בארצות הברית, ותשוחח עם מומחה להשקעות אלטרנטיביות. אנחנו כאן כדי לעזור ונשמח לענות על כל שאלה שיש לך על השקעות אלטרנטיביות ועל אטיאן ניהול השקעות.
קישור למאמר המקורי:
אזהרה חשובה לגילוי סיכונים
מסחר פורקס, סחורות, ניהול חוזים והשקעות אלטרנטיביות אחרות הן מורכבות ועלולים לטמון בחובן הפסדים גדולים. הם לא מתאימים לכל המשקיעים, היכולת לספוג הפסדים והצורך להישאר צמוד לתוכנית המסחר גם במצב של הפסד הן תכונות חשובות שיש להן השפעה מהותית על תשואת המשקיע.
תורגם מאנגלית על ידי בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ.
תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ (עד 16.06.13 היה שם מנהל הקרן מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע”מ), ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213