Skip link

חלוקת רכוש פנסיוני – המציאות החדשה

Facebook

חלוקת רכוש פנסיוני – המציאות החדשה

עו”ד יניב גוב-ארי מומחה בתחום המעמד האישי וחלוקת רכוש פנסיוני

yanivgovari@gmail.com
“דיני המשפחה” עברו במרוצת השנים תהפוכות ומהמורות שינויי פסיקה וחקיקה חלקם נבעו מכורח המציאות ואחרים מרוחות השוויון והזמן לאחרונה החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע”ד–2014. אחד מסלעי המחלוקת המובהקים שנמצאים תדיר על המדוכה ומעורר אמוציות זה נושא חלוקת רכוש פנסיוני שהוגדר בחוק יחסי ממון הוותיק,החוק איננו מקנה לבן הזוג בנפרד זכות קניינית בנכסי הפנסיה, אלא זכות תביעה אישית לבן הזוג, בעת פקיעת הנישואין עקב גירושין או מוות, מדובר בזכות אובליגטורית שאיננה תלויה ברצון הבעל או בכוונת השיתוף.

עם השנים נוצרו מספר בעיות מבניות בהן החוק החדש מנסה לתת מענה:

בעיית המימוש- בן הזוג החזק הוא זה שמחליט מתי לצאת לפנסיה, בכך נוצר מצב של אי וודאות ותלות הדדית מתמשכת בין בני הזוג הפרודים לעיתים עשרות שנים, בדין הקיים התעוררה שאלה זו תמיד במלוא חריפותה.

בעיית הרישום- במקרים רבים לא הסכים הגוף המשלם להפריד את חלק בן הזוג לשעבר ברישומיו ולשלם לו ישירות את חלקו, כך שקבלת זכותו של בן הזוג היתה באמצעותו של העמית הרשום ולא ישירות מהגוף הפנסיוני.

ביצוע שינויים – הקופות ממשיכות להיות מנוהלות ע”י העמית או המבוטח שיכול לשנות מסלולי חיסכון לשנות את רמת הסיכון על ידי בחירת מסלולי מניות או להיפך להשיג תשואה נמוכה בשל נטילת סיכון נמוך, ההחלטות בהכרח משפיעות על גובה החיסכון ובמישרין על זכותו הרכושית של בן הזוג הפרוד.

תקנון- בקרנות הוותיקות או בפנסיה התקציבית במקרה פטירה של הפנסיונר מאבד בן הזוג בנפרד את כל זכויותיו האנהרנטיות ומי שמקבל בפועל זו בן או בת הזוג בפועל של הפנסיונר ולא בן הזוג בנפרד שחיכה כל השנים לקבל את הנתח שלו מכספי הפנסיה ונותר חסר זכויות.

כדי לפתור בעיות אלו קמה וועדה ציבורית לבחינת חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג שנפרדו בראשותו של השופט המחוזי שאול שוחט,. במסגרת דיוני הוועדה היה צורך ליישב בין שתי מערכות דינים המקיימות יחסי גומלין במשפט הישראלי ולעיתים אינן דרות “בכפיפה אחת” . מחד דיני המשפחה, המחויבים לשיתוף נכסים בין בני זוג, ובחיסכון הפנסיוני שצברו בני הזוג. מערכת זו ממוקדת בעיקר בבני הזוג ובאינטרסים שלהם. מאידך החיסכון הפנסיוני בישראל, שעבר התערבות רגולטורית רבה שמשפיעה על כללי המשיכה, הוראות לגבי חיסכון בקופות גמל והסדרי פנסיה תקציבית שבאו לידי ביטוי בהוראות דין שונות או בתקנות.
באוגוסט 2014 נחקק חוק המהווה פריצת דרך ומהפכה של ממש בתחום ואשר מטרתו להסדיר את חלוקת החסכונות הפנסיוניים שנצברו בתקופת החיים המשותפת, שהגוף המשלם יהא חייב לבצע ברישומיו הפרדה מלאה של חלקו של בן הזוג לשעבר, או העברה פיזית של חלקו לחשבון חדש. הפרדה זו נועדה להבטיח את חלקו של בן הזוג, ובמקביל להגן על חלקו מפני עיקולים ושעבודים.
כאמור עד למועד החקיקה נאלץ בין הזוג של העמית הרשום, הגם שהחזיק בפסק דין חלוט או בהסכם גירושין הקובעים את זכויותיו, נאלץ בעת המימוש לתבוע את זכויותיו בדרך עיקולים שבוצעו באמצעות ההוצאה לפועל (שכן קיים איסור בחוק הגמלאות על העברת זכויות פנסיוניות) יתרה מזאת, גם כאשר הוגשה בקשה מוסכמת על ידי שני בני הוזג לגוף המשלם (קופות וקרנות למיניהן), רק חלק מהגופים המשלמים הסכימו לעשות כן, וזאת כשירות ללקוח בלבד. אם כן ניתן לקבוע שהחוק מייצר הפרדה ברורה בעת איזון המשאבים והופך את ההתדיינות בסוגיות שהועלו לעיל למיותרות, מאחר ובמועד הפירוד וכחלק מאיזון המשאבים נעשית חלוקה מיידית לשתי קופות או זכויות שיהיו בבעלות כל אחד מבני הזוג מבלי ליצור זיקה או תלות מתמשכת, לפיכך חשוב מאוד להקפיד ולקבל מבית המשפט בפסק הדין המדבר על איזון המשאבים הוראה ברורה לגוף הפנסיוני שתגדיר את התקופה המדוברת לאיזון וכן את חלוקת האחוזים בין הצדדים, כך שהגוף הפנסיוני יונחה כיצד לבצע את הרישום בצורה מדוייקת , בתנאים מסויימים ניתן להחיל את החוק גם על פסקי דין ישנים.