Skip link

חשיבות מגמה בהשקעות

Facebook

חשיבות מגמה בהשקעות

כלל חשוב : ללכת עם המגמה כדי להגדיל את הסיכוי מול הסיכון

כאשר אנו משקיעים או סוחרים בבורסה עלינו לבנות תכנית מסחר מסודרת הכוללת קריטריונים לקבלת החלטת קנייה. תכנית שכזו צריכה לכלול החלטה על גובה ההפסד שאותו נוכל לספוג במקרה שהמחיר יורד ועם זאת מהו המחיר הפוטנציאלי שהמניה צפויה להגיע אליו. ההפרש בין מחיר הקנייה למחיר חיתוך ההפסד הוא עיקר הסיכון שלנו ולעומתו ההפרש בין פוטנציאל העלייה למחיר הקנייה הוא הסיכוי. תכנית מסחר טובה צריכה להוכיח שאנו הפועלים על פיה נותרים עם רווחים בסך העסקאות, כך שהיא נותנת לנו תוחלת רווח חיובית.

אחד הדברים הבסיסיים ביותר שתכנית מסחר צריכה לכלול הוא חישוב היחס בין גובה ההפסד האפשרי והרווח המצופה, כלומר יחס הסיכוי לסיכון וכמובן גם חישוב ההסתברות לרווח לעומת ההסתברות להפסד.

דוגמה לחישוב הסיכון מול הסיכוי הוא קבלת החלטת קנייה במחיר 103 כאשר אנו יודעים שיש נקודת תמיכה (נקודת תמיכה היא רמת מחיר שבה ניתן לזהות הימצאותם של קונים רבים ולכן יש לצפות שהמחיר לא ירד מתחת לרמה זו) במחיר 100. נחליט למכור אם המחיר ירד מתחת לרמת התמיכה. למשל נמכור אם מחיר המניה ירד ל-98. במצב שכזה הסיכון בעסקה הוא להפסיד 5.

אם במצב של רווח צפוי מחיר המניה להערכתנו להגיע ל-118 פוטנציאל הרווח הוא 15. במצב כזה יחס הסיכוי מול הסיכון הוא שלוש לאחד.

אחד הקריטריונים שאותם יחפש סוחר בהשקעות הרוצה להגדיל את סיכויי הרווח הוא לפעול עם המגמה ולא כנגדה. קו מגמה עולה מתאפיין בנקודות שיא ושפל עולות. טווח הגל העולה הנמצא עם כיוון המגמה ארוך יותר מטווח הגל היורד שהוא קצר יותר בגודל השינוי ובדרך כלל גם בזמן.

השאיפה של הסוחר מקצועי היא לפעול עם כיוון המגמה. פעילות שכזו תגדיל בהרבה את הסיכוי ליצירת רווח ותאפשר ליצור מצבים רבים בהם יחס הסיכוי מול הסיכון גבוה יותר.

הבעיה העיקרית בצורת פעילות זו היא קביעת המגמה. לפני שנקבל החלטה לסחור נצטרך לקבוע לעצמנו אילו קריטריונים קובעים עבורנו את כיוון המגמה לתקופה הרלוונטית. החלטה שכזו יכולה להיעשות על פי ממוצעים נעים, נקודות שיא ושפל או כלים אחרים. ברגע שנקבע את המגמה נישאר צמודים לה ונקבל החלטה לקנות או למכור רק עם הכיוון.

נכתב על ידי ישראל ברקוביץ, בית השקעות – תטא 1

בית השקעות תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש”מיטב ניהול קרנות נאמנות (19988) בע”מ מנהלת”. הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק בנכסים הנ”ל ועשוי להיות להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד.