Skip link

למה מדד ת”א 35 נדפק?

Facebook

למה מדד ת”א 35 נדפק?

מדד ת”א 35 כולל את 35 המניות הגדולות והסחירות ביותר בבורסה בתל אביב. המדד מתעדכן אחת לחצי שנה, בחודשים פברואר ואוגוסט, והדבר גורם לפגיעה במדד הזה – ואני אסביר למה. כשמעדכנים את המדד אחת לחצי שנה, בוחנים את שווי השוק והסחירות של כל מניה. המניות ששווי השוק שלהן ירד לעומת אחרות יוצאות מהמדד ובמקומן נכנסות מניות ששווי השוק שלהן גדל. בעצם המניות שירדו ומשכו את המדד למטה יוצאות ממנו ומתחלפות במניות שעלו עד כה. בנוסף, העלייה של אותן מניות שנוספו למדד העלתה גם את המדד הקודם אליו היו שייכות לפני העברתן לת”א 35. לא ניתן לדעת כיצד ישפיעו המניות החדשות על המדד (אם יעלו או ירדו), אך אפשר לומר בוודאות שהמניות שיוצאות מת”א 35 יורידו את המדד. תרחיש זה חוזר בכל חצי שנה ובעוד המניות שנכנסו לת”א 35 עשויות להמשיך לעלות או לרדת בחזרה כך שהמשך השפעתן על המדד אינה ברורה, המניות שיוצאות ימשכו את ת”א 35 תמיד למטה.

ההשפעה הזו על המדד אינה גבוהה שכן משקל המניות שיוצאות קטן יחסית אבל היא משפיע על ירידת ת”א 35 באופן קבוע. השפעה חד פעמית משמעותית הרבה יותר אנו רואים בגלל שינוי מדדי המניות בבורסה שהתבצע בפברואר 2017.

על פי כלל השינוי נוספו 10 מניות למדד והוא יכיל 35 מניות במקום 25 עד כה כך שמשקל כל מניה יהיה נמוך יותר. בנוסף הורידו את המשקל המרבי של כל מניה ל-7%, שינוי שמבוצע בהדרגה כדי שלא לגרום לשינוים חדים. כרגע המניה עם המשקל הגבוה ביותר היא פועלים עם משקל של 7.38% במדד ואילו לטבע משקל של 6.12% בלבד. הסיבה לכך היא ששוויה של טבע ירד בעוד 18% מאז עדכון המדדים וכך גם משקלה במדד. אולם אם טבע תחזור לעלות, לא יחזור מדד ת”א 35 לאותה הרמה שכן בזמן הירידות היה משקלה של טבע, כמו גם של מניות אחרות שירדו המון, בין 8%-10% ואילו בעלייה אפשרית משקלן לא יהיה יותר מ-7%.

זו אחת הסיבות לכך שת”א 35 נדפק.

 

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעותת וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות באילון ניהול קרנות נאמנות בע”מ ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213