Skip link

ניתוח טכני של מניית מטריקס

אחת המניות הטובות בישראל. ההי טק ממשיך לצמוח

ניתוח טכני של מניית בנק הפועלים

התאוששות בבנקים

תחזית ל-17 בינואר 2021

ת”א 35 מראה עוצמה פתאומית. שינויים בדולר

ניתוח טכני של מניית נובולוג

שירותים רפואיים חזקים ביותר

ניתוח טכני של מניית קמדע

בלי קרן פימי לא הייתי משקיע בה אבל הפוטנציאל מעולה

תחזית ל-10 לינואר 2020

אין שינוי. הכול חיובי

ניתוח טכני של מניית רמי לוי

רמי לב, מוכר בזול והמניה עלתה פי 20 מ-2019

נתוח טכני של אלביט מערכות

אחת המניות הטובות בישראל

הסבר על מכשירי ההגנה הקיימים

הגרפים באדיבות FXG תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים…

הסבר על כלי החיזוי הקיימים

הגרפים באדיבות FXG תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים…