Skip link

תחזית מצולמת על מניית פתאל אחזקות

ניתוח טכני מצולם של פתאל אחזקות

תחזית של תטא ל-26 בינואר 2020

ת”א 35 שבר השבוע את שיא כול הזמנים

תחזית מצולמת של מניית החברה לישראל

חברה לישראל היא אחת המניות שמושכות מטה את מדד ת”א 35

תחזית מצולמת למניית ישרס- הזדמנות השקעה

הזדמנות השקעה מניית ישרס

תחזית של תטא ל-19 בינואר 2020

ת”א 35 לפני שבירת שיא כול הזמנים, ארצות הברית לפני תיקון מטה או דישדוש יורד כמנוחה לפני המשך עליה

הזדמנות השקעה

הזדמנות השקעה, ניתוח של מניי, בראק אן וי

תחזית של תטא ל-12 בינואר 2020

אנחנו לפני תיקון מטה במגמה עולה

ניתות טכני למניית סלע נדל”ן

פריצה במניית סלע נדל”ן

ניתות טכני למניית אפקון אחזקות

מגמה חיובית יחד עם ירידה לתמיכה משמעותית

תחזית של תטא ל-5 בינואר 2020

מדדי ארה:”ב בשיא כול הזמנים, לפני דשדוש יורד ומנוחה כדחי לצבור כוחות להמשך העלייה. ת”א 35 חלש אבל חיובי