Skip link

תחזית ל 5 באפריל 2020

כנראה שהסתיים הגל העולה ואנחנו לפני המשך ירידות

תחזית של תטא ל-29 במרץ 2010

השווקים שליליים, רק לא ברור אם נראה תיקון לפני המשך ירידה

עדכון לתחזית על שער הדולר

אירוע שיכול להיות סימן ראשון בהיפוך המגמה

תחזית של תטא ל-22 במרץ 2020

מבנה שלילי של שוקי המניות. מהם יעדי השערים?

תחזית מצולמת על שוקי המניות ל-15 במרץ 2020

עם ירידות חדות האם אנחנו בדרך למפולת

השווקים נופלים, האם הזהב משמש הגנה

תחזית של תטא ל-8 במרץ 2020

ירידות חדות אבל הירידה זמנית

תחזית של בועז אילון ל-1 במרץ 2020

האם הירידות החדות הן התחלה של מפולת? ראו ניתוח של מדד ת”א 35 ואס אנד פי 500

תחזית של תטא ל-23 בפברואר 2020

שוב קרובים לשיא, קשה להעריך אם נראה עוד המשך תיקון או שבירת עוד שיאים אבל מבחינה הסתברותית יש עדיפות לשבירת שיאים

תחזית של תטא ל-16 בפברואר 2020

שווקים עצבניים וקופצניים אבל חד משמעית חיוביים