Skip link

תחזית ל-24 במאי 2020

יציבות יציבות יציבות

תחזית ל-17 למאי 2020

שבירה של התמיכה ב-1380 מטה. האם זמני?

תחזית של תטא ל-10 במאי 2020

ת”א 35 יציב ארה”ב נוטה לחיובי

תחזית של תטא ל-3 במאי

התחזית לתקופה הקרובה- יציבות יחסית

תחזית על שוקי המניות ל-26 באפריל 2020

חג עצמאות שמח לכולם!!!!

תחזית של תטא ל-19 באפריל

הנטייה היא עדין שלילית כך שצפוי המשך ירודה אבל יש גם סימנים חיוביים

תחזית מצולמת על מניית ורטקס פרמציבטיקלס

מניה חזקה ששברה שיא כשכול השוק עלה רק חצי מהירידות

תחזית ל-12 באפריל 2020

עליות חדות השבוע אבל התמונה נראת שלילית

ניתוח טכני של מניית טבע

עליות במנית טבע, האם זו הזדמנות?

תחזית ל 5 באפריל 2020

כנראה שהסתיים הגל העולה ואנחנו לפני המשך ירידות