Skip link

ניתוח טכני של מניית התרופות מרק

תחום התרופות צומח בעקביות

ניתוח טכני של מניית טלדוק הלט’ (סימבול TDOC)

מניה שנמצאת במקום הנכון בזמן הנכון

תחזית ל-9 באוגוסט 2020

תא 35 הולך ל-1475נקודות והאס אנד פי הולך לשבור את שיא כול הזמנים

תחזית של תטא ל-2 באוגוסט 2020

האזור בו אנחנו נמצאים קריטי להבהרת המגמה ארוכת הטווח. הסיכויים נוטים לחיובי

תחזית של תטא ל-26 ביולי 2020

מתקרבים לנקודה קריטית, האם יישבר שיא כול הזמנים במדד ה S&P500

תחזית ל-19 ביולי 2020

ת”א 35 שלילי לטווח ארוך ובטווח הקצר מחליף כיוון מחיובי לשלילי באופן תדיר כשהוא מסתובב סביב רמת המחיר של 1380

תחזית של תטא ל-12 ביולי 2020

בארץ שלילי לטווח קצר וארוך. שוקי ארה”ב חיוביים לטווח הקצר והארוך אבל רק שבירת שיא חדש תאשר את המגמה החיובית ארוכת הטווח

השוואה בין עליבאבא, איביי ואמזון

שךןשתן מניות טובות ועם מגמה חיובית אבל אמזון טובה הרבה יותר משתי מתחרותיה

Teledoc Helth

טלדוק מספקת שירותיים רפואיים דרך האינטרנט

תחזית ל-5 ביולי 2020

חזרה למסלול חיובי לטווח הקצר