Skip link

תחזית של תטא ל-19 בפברואר 2017

Facebook

תחזית של תטא ל-19 בפברואר 2017
בועז אילון
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 2351 שיאים, שיאים ועוד שיאים
להלן נתוני השוואה בין המדדים העיקריים בחו”ל מתחילת השנה:
תשואה ב-2017
אס אנד פי 500   (4.12%)
בריטניה-פוטסי    (1.70%)
גרמניה-דקס       (1.35%)
דאו ג’ונס            (3.72%)
ניקיי ביפן           (1.84%-)
נאסדק              (7.54%)
צרפת- קאק       (0.30%-)

להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות

מדד האס אנד פי 500 נמצא בשיא כל הזמנים וכמוהו גם הנאסדק, הדאו ג’ונס והראסל.
המגמה חיובית ונקודות השיא מסודרות בסדר עולה. תיקון אפשרי, עשוי לגרום לירידה עד רמת ה-2188 לכל היותר. קצב העלייה הוא כ-10% לשנה כך שיעד המחיר לסוף 2017 הוא 2,400-2,450.
חייבים לזכור שהמניות עולות כבר כמעט שמונה שנים, ממרץ 2009, ושאנחנו קרובים לסיום מחזור העלייה אבל לא ברור מתי ועד שנראה סימנים שליליים ההנחה היא המשך עליה.

מדד ת”א 35, מחיר אחרון: 1452.67 אין שינוי בתחזית
פער הארביטר’ג עומד על 0.11% ועל כן צפוי מדד ת”א 35 לעלות מעט בפתיחה. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה גבוהה מעט יותר והם מבטאים מדד של 1453.
להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2017:
מדד ת”א 35 –         (0.50%-)
ת”א 90 –                (6.12%)
מדד היתר המניות –  (3.14%)
מדד ת”א 90 מוביל בעליה מתחילת 2017.
להלן גרף מדד ת”א 35 לשלוש השנים האחרונות

במדד ת”א 35 נוצרה הזדמנות נדירה לעשיית רווחים. במשך שנת 2016 התנהל ת”א 35 ברצועת מסחר בתחום שבין 1380 ל-1490, רצועה של כ-7%. הקוראים הוותיקים יודעים שמצב שכזה הוא הזדמנות לעשיית רווח שכן פעמים רבות כאשר נפרצת היציבות, השוק מתנהג כמו קפיץ משתחרר ונע בחדות ותוך זמן קצר בתנודת מחיר משמעותית לכיוון הפריצה. כאשר תיפרץ רצועת היציבות, יש סיכוי טוב לתנועת מחיר שעשויה להגיע לכ-20% תוך שלושה חדשים. המשמעות היא שהשיא ברמת ה-1728 יכול להישבר בתנועת מחיר מהירה שתתרחש בפריצה מעלה. לחלופין. הגעה תוך 3 חדשים לאזור התמיכה של 1170-1240 אפשרית גם היא בשבירה מטה. ככל שתימשך תקופת הדשדוש, כך צפויה תנועת המחיר שתגיע אחריה להיות חדה יותר.
התחזית היא תנועה חדה ל-1750 נקודות בפריצה מעלה או ירידה מהירה ל-1240 לפחות בשבירה מטה, תוך שלושה חדשים מיום שתיפרץ הרצועה.
הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף.

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213