Skip link

מדד ניקיי היפני

Facebook

מדד ניקיי היפני

מדד ניקיי הוא מדד שמייצג את 225 המניות הגדולות ביפן. למרות שיפן משתייכת לרשימת המדינות המפותחות ביותר בעולם, הבורסה שלה לא מצטיינת בביצועים טובים, ואפילו ניתן להגדיר אותה כבורסה החלשה בעולם. יתרה מכך, הבורסה היפנית מנפצת את המיטוס שהשקעה במניות לטווח ארוך היא השקעה בטוחה, ושמי שיש לו זמן להמתין בסבלנות תמיד ימצא את עצמו ברווח לאחר כ-10 שנים. מדד הניקיי רשם את שיא שלו בשנת 90 כאשר הגיע לרמה של 39000 נקודות. כיום המחיר נע סביב 9000 נקודות. ירידה של יותר מ-75% גם אחרי 20 שנים.

בשונה ממדדים מובילים אחרים בעולם, גם מגמה קצרת הטווח של הניקיי היא שלילית. להלן הגרף:

naikemenaya

הניקיי חצה מטה את הרמה החשובה של 9050 נקודות ששימשה כתמיכה במשך השנה האחרונה. שבירה של רמת תמיכה חשובה מאפשרת לנסות לקחת מהלך של שורט על המדד עם יחס סיכון סיכוי טוב. העובדה שהטווח הארוך במדד גם הוא שלילי מגדילה את סיכוי הרווח בפוזיציית שורט גם בטווח הקצר.

היעד הראשוני שאליו צפוי להגיע המדד נמצא ברמת 8200 נקודות שהיא התחתית של התעלה היורדת. היעד אחריו מצוי ברמה של 7050 שהוא השפל שאליו הגיע המדד בשנים 2008-2009. את הסטופלוס אפשר למקם ברמה של 9400 המהווה את הגבול העליון של התעלה בנוסף להיותו רמת התנגדות אופקית.
אין תעודות סל בארץ שמאפשרות לעשות שורט על הניקיי. האפשרות של סוחר להינות משורט במדד היפני היא או ע”י חוזים עתידיים או ע”י תעודות ETF בחו”ל.

נכתב על ידי : ישראל ברקוביץ

תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש”מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע”מ מנהלת”. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד.

אני, ישראל ברקוביץ בעל רישיון מספר 9310 מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. בשנתיים האחרונות הנני משמש כמנהל אסטרטגיות המסחר של תטא.