Skip link

מה קורה בשוקי המניות? האם נצליח לעשות סדר בבלגאן?

Facebook

מה קורה היום בשוקי המניות? ננסה לעשות סדר בבלגאן

על פי הניתוח הטכני, המגמה נקבעת על פי נקודות שיא ושפל שמרמזות מי מהפעילים חזק יותר- המוכרים או הקונים. בשוק עולה, נצפה לראות את נקודות השיא והשפל מסודרות בסדר עולה וכך גם את נקודות השפל. שוק שאינו מצליח לשבור שיא חדש מצביע על חולשה ויכול להוביל לירידה,  שבירת שפל חדש והיפוך הכיוון לשלילי אבל יש להמתין לשבירת השפל לפני שנגיד ברמת סבירות טובה שהכיוון השתנה.

מלבד ארצות הברית המגמה בשוקי המניות אינה ברורה. המדדים בעולם לא הצליחו לשבור את השיא של 2010 אבל מצד שני, מלבד השוק באיטליה, שאר השוקים כגון המעוף והדקס, לא שברו שפל נמוך יותר מזה של 2012 ולכן גם אי אפשר להגיד שמדדים אילו בכיוון מטה. המבחן אם כך למעבר למגמה יורדת הוא שבירת השפל האחרון. כדי להגדיר מגמה שלילית על המעוף לרדת מתחת ל-980, השפל של 2011 והדקס צריך לרדת מתחת ל-5,000.
אין הגיון האם אכן כך?.

החוב החיצוני של ארצות הברית הולך וגדל והדירוג שלה ירד ועשוי להמשיך ולרדת. כיצד אם כן עולות שערי איגרות החוב של ממשלת ארה”ב ותשואות איגרות החוב שלה נמצאות בשפל נמוך כל כך?

הסבר אפשרי למתרחש שמעתי בהרצאתו של פרופ צבי וינר מהאוניברסיטה העברית בירושלים. נניח שיש חמש דרגות של סיכון אג”ח, A, B , D  , Cו- E כאשר A הוא הדירוג הבטוח ביותר. תיקי אג”ח מוגדרים על פי הדירוג הממוצע שלהם ונניח שתיק מסוים מוגדר עם סיכון ממוצע C ומנהל התיק מחזיק חמישית מהתיק בכל אחד מחמשת הדירוגים כך שהדירוג הממוצע של התיק הוא C.

עכשיו נניח שאג”ח עם דירוג A הופך למסוכן יותר ודירוג האשראי שלו יורד ל-B. כדי להחזיר את התיק לממוצע דירוג C יש למכור איגרות חוב עם דירוג D ו- F ולרכוש במקומם דירוג B  כי   דירוג A אינו קיים יותר. תופעה זו עשויה להסביר את הזינוק בתשואות של אג”ח ממשלת ארצות הברית מיד לאחר הורדת הדירוג שלה וגם את המשך ירידת התשואות מאז ועד היום.

מדוע שוק המניות בארצות הברית עולה?

מה שמתרחש בשוק איגרות החוב יכול להסביר היטב את חזקתם של מדדי המניות בארצות הברית. עם תשואות נמוכות כל כך, היעדר אלטרנטיבות דוחף משקיעים לרכוש מניות ובגדול.

אם זה אכן ההסבר, מדובר בעלייה זמנית בלבד. צריך לזכור שמדדי המניות ביפן מראים חולשה למרות שהריבית אפסית כבר זמן רב, ולכן ייתכן שלאחר שיתרגלו המשקיעים לתשואות הנמוכות, לא תהייה להם השפעה על שוק המניות. אם העלייה באמריקה נובעת מהעיוות באיגרות החוב ומסיבות טכניות, אזי נראה בשלב ראשון שבירת שפלים חדשים במדדי העולם האחרים. ארצות הברית לא יכולה להיות מנותקת מהעולם לאורך הרבה זמן ובמקרה כזה גם היא תראה חולשה, לא תשבור שיא גבוה יותר ולבסוף גם תשבור שפל נמוך יותר. גם התשואה של איגרות החוב של גרמניה אפסית מאוד אבל זה לא עוזר לדקס ומדד המניות בגרמניה רחוק מהשיא. כנראה שהבעיות באירופה גדולות יותר ומשפיעות יותר על כיוון כניסת הכספים למניות מאשר התשואות הנמוכות.

כדי שיעלו בצורה משמעותית הסיכויים לתרחיש הזה, יש להמתין לשבירת שפלים חדשים שכן אם לא יתרחשו, סביר שדווקא ארצות הברית תמשוך את השווקים למעלה כאשר היא תשבור שיאים חדשים שיספקו הוכחה לעלייה. בקיצור אסור למהר להסיק מסקנות ולחכות לאחד האישורים.

נאסדק

3junenasdaq2

מעוף

4junemaof

תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש”מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע”מ מנהלת”. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד.
אני, בועז אילון בעל רישיון מספר 4786 מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. בשנתיים האחרונות הנני משמש כמנהל השקעות ראשי ומנכ”ל של תטא.