Skip link

מניית אינטרנט זהב

Facebook

מניית אינטרנט זהב

מאת : ישראל ברקוביץ, בית השקעות תטא 1

מניית אינטרנט זהב משכה את תשומת ליבם של המשקיעים ושל אתרים פיננסיים ופורומים למיניהם לאחר שבשנת 2009 ותחילת 2010 ביצעה מהלך חריג ומדהים של עלייה בשיעור 1350%.

מאז אפריל השנה המנייה נמצאת בתיקון טכני שנמשך כארבעה חודשים שבמהלכו ירדה המנייה כ-35% מהשיא.
אז מה צפוי לה הלאה והאם אפשר לומר שהתיקון הסתיים?

smile

כאשר נתבונן בגרף נראה שהיו למנייה שני מהלכים בולטים. הראשון החל בתחילת 2009 משער של 880 והשני באמצע אוקטובר 2009 משער של 3200. אם נמתח סרגל פיבונאצ’י על שני מהלכים אלו נראה שהעצירה של המנייה בשער של 8000 מהווה תיקון 1/3 למהלך הראשון ותיקון 1/2 למהלך השני. המנייה ביצעה תיקון עד לרמות אלו, נעצרה וחזרה לעלות. גודל התיקון הסביר ותחילתה של עלייה מעלים את הסבירות לכך שהתיקון הסתיים.

עובדה נוספת המחזקת את הנחת המשך העלייה היא שברמות מחיר של 8000 נקודות התבסס מחיר המנייה תוך קיטון במחזורי המסחר . עובדה זו מעידה על כך שהמוכרים ברמות אלו הולכים וקטנים.
הפרמטר האחרון שיכול להגדיל את הסיכויים להמשך עלייה הוא שימוש בתיאורית גלי אליוט שאומרת כי גל מתקן מורכב משלוש גלים, שניים בכיוון התיקון ואחד כנגדו. את שלושת הגלים האלו אפשר לזהות בגרף היורד במהלך התיקון.

לסיכום, נראה שהמנייה סיימה את התיקון וחזרה למהלך העולה. היעדים בשלב ראשון הם 10000 ו-12000 נקודות. שבירה של רמת ה-8000 מטה לא אמורה להתרחש כך ששבירה של רמה זו יכולה לשמש כנקודת סטופ טובה למי שמחליט להיכנס למנייה.

תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש”מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע”מ מנהלת”. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים במנייה הנ”ל ועשוי להיות להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד