Skip link

מניית אלביט הדמיה. ניתוח טכני

Facebook

אלביט הדמיה

 

אלביט הדמיה (במקור אלביט הדמיה רפואית) בשליטת מוטי זיסר הינה חברה דואלית הנסחרת בבורסת ת”א ובנאסד”ק.

החברה הוקמה כחברת בת של אלביט, שעסקה בפעילות הדמיה רפואית ונרכשה ע”י “אירופה ישראל”, ששינתה את פעילותה של אלביט הדמיה בצורה מהותית תחומי הפעילות של החברה כיום הם הקמה ותפעול של מרכזים מסחרים, ניהול ומכירה של מרכזי קניות ובידור במרכז ומזרח אירופה וגם בהודו המתפתחת.

החברה פעילה ומשקיעה במלונאות, הדמיה רפואית, אופנה ( G-STAR וגאפ- שנמכרה בתחילת השנה לקבוצת זארה) ובהשקעות הון סיכון בתחומי הביוטכנולוגיה והתקשורת.

elbit-i-doc

 

אלביט הדמיה סבלה מירידה חדה בשערוך נכסיה כמו רוב חברות הנדל”ן בשנים האחרונות, מקופת מזומנים דלילה וחובות גדולים לבנקים. נתונים אלו חתכו את מחיר המניה כ-50%  במחצית השנה.

בתקופה האחרונה אנו עדים למימושים רבים מנכסיה של אלביט הדמיה כגון: מכירת רשת האופנה גאפ לקבוצת זארה ומכירת בתי המלון בהולנד במספרים מרשימים שמשפרים את קופת המזומנים בחברה ומאפשרים לה לעמוד בהתחיבותיה.

 

בצד הטכני, אלביט הדמיה מראה קו תמיכה יציב מאוד בשער 910, נגיעת המניה בשער זה מביאה תיקון חד כלפי מעלה בשיעור של עד 40% – מחיר יעד של 1290המניה הגיע לשער זה לפני 6 ימים והתחילה בביצוע המהלך עדות לכך היא מחזורי המסחר הערים בימים אלו.

כמובן שיש להציב סטופ למקרה של היפוך מגמה וחתיכת הפסד בשער 956.

 

תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש”מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע”מ מנהלת”. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד.

אני, בועז אילון בעל רישיון מספר 4786 מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. בשנתיים האחרונות הנני משמש כמנהל השקעות ראשי ומנכ”ל של תטא.